INRIKES. Enligt ett riksdagsbeslut som fattats under dagen kommer 9 000 afghaner utan asylskäl få stanna i Sverige.

Idag röstades regeringens kritiserade förslag igenom av riksdagen, enligt vilket 9 000 så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” ska få uppehållstillstånd om de ”har för avsikt” att studera på gymnasienivå. Ungefär 80 procent av de berörda ska dessutom ha ljugit om sin ålder.

Lagrådet, som ska granska lagförslag, är kritiskt. ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”, skriver man i sin remisskritik. Lagrådet kritiserar även att långa handläggningstider för uppehållstillstånd ska utgöra grund för att få stanna.

Förslaget röstades igenom av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, medan resterande borgerliga partier samt Sverigedemokraterna röstade emot.

Kostnaderna för beslutet väntas bli stora, ungefär 2,9 miljarder under de närmsta tre åren.

Källa:
Klart: 9.000 afghanska män utan asylskäl får stanna i Sverige


  • Publicerad:
    2018-06-07 19:20