KULTUR. Den kända fornlämningen Birka, en viktig del av vikingatidens kulturarv och ett av Sveriges mest kända besöksmål, utsätts för misskötsel, skadegörelse och rovgrävningar, skriver tre arkeologer idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet och kräver att kulturdepartementet och kulturminister Amanda Lind tar ansvar.

Birka. Foto: Lars Bergström / Riksantikvarieämbetet (CC BY 2.5)

Birka, som är en fornlämning med vikingagravar, stadsområde, hamnar och befästningsverk, och som togs upp på Unescos världsarvslista år 1993, utsätts för misskötsel, skadegörelse och rovgrävning. Det skriver tre arkeologer idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bredvid platser som Jelling i Danmark och Hedeby i Tyskland är Birka en viktig del av vikingatidens kulturarv och röner stort intresse från omvärlden.

”Med världsarvstiteln följer förpliktelser. Platsen ska bevaras, förvaltas, information ska vara tillgänglig, förmedling ska ske, och det ska finnas möjligheter till lärande och forskning”, skriver Lena Holmquist, Sven Kalmring och Kerstin Lidén i artikeln.

De tre arkeologerna vill uppmärksamma att det inte finns någon permanent tillsynsman på ön vilket lämnar oönskade besökare fritt spelrum. Det har förekommit rovgrävningar då personer med metallsökare letat efter fynd. Mindre gravfält är överväxta.

Arkeologerna vill se att det tas ett övergripande och samordnande ansvar för Birka, att pengar ställs till förfogande och framför allt efterlyser de en politisk vilja från kulturdepartementet och kulturminister Amanda Lind att bevara och utveckla Birka.

Den svenska regeringens oförmåga att ta hand om våra arkeologiska fynd har tidigare uppmärksammats, då ovärderliga kulturskatter från forntiden och vikingatiden systematiskt förstörts genom att som skrot skickas till metallåtervinningen.

Källor:
Arkeologer: Birka är hotat
”Världsarvet Birka är hotat – regeringen måste ta ansvar”


  • Publicerad:
    2019-07-13 21:35