INRIKES. Den sverigedemokratiska nämndemannen Roland Hagström prioriterar integration över att utvisa en barnvåldtäktsman. Åklagaren yrkade på utvisning efter att afghanen våldtagit en 12-årig flicka, det höll sverigedemokraten inte med om. 

En man från Afghanistan dömdes till ett år och sex månaders fängelse efter att ha våldtagit en 12-årig flicka och sexuellt ofredat hennes kompis. Åklagaren Julia Rasmussen yrkade på utvisning åt den afghanska pedofilen, men tingsrätten valde att fria afghanen från det straffet.

Domaren och nämndemännen, däribland Roland Hagström (SD) – motiverade detta med att afghanen ”anpassat sig väl i Sverige”.

De skriver också att afghanen ”är tidigare ostraffad och synes leva under socialt ordnade förhållanden med arbete och bostad” och att ”vid en samlad bedömning finner tingsrätten att synnerliga skäl inte föreligger att utvisa” honom.

Åklagaren Rasmussen har nu överklagat domen till hovrätten, där hon åter igen yrkar på att afghanen ska utvisas och beläggas med tio års återreseförbud. I överklagan poängterar hon att afghanen endast har ett tillfällig uppehållstillstånd för att studera i landet, samt att Migrationsverket inte bedömer att han har skyddsskäl.

Vidare skriver Rasmussen att afghanen:

”har dömts för ett mycket allvarligt sexualbrott. Vid bedömningen av brottets allvar bör det tillmätas extra stor betydelse att gärningen innefattat en svårare integritetskränkning mot ett barn som är att anse som en skyddslös person”


  • Publicerad:
    2020-11-24 17:00