SVERIGE. Sverigedemokraterna har nu en andra gång blivit Sveriges största parti i en opinionsundersökning. Och även denna gång talas det tyst, eller snarare inte alls, i etablerad media om det revolutionerande resultatet.

SD2

Med 26,5 procent av stödet blir Sverigedemokraterna det största svenska partiet i en opinionsundersökning genomförd av Sentio. Socialdemokraterna får över två procent mindre stöd än SD och Moderaterna får till och med under 20 procent i den nya undersökningen. I undersökningen ligger också Kristdemokraterna under riksdagsspärren och Folkpartiet alldeles på gränsen.

— Jag tror att det är fler och fler väljare som faktiskt inser att vår linje med hjälp på plats är det som är den bästa lösningen för att rädda så många liv som möjligt, säger Mattias Karlsson till Nyheter Idag.

Detta är andra gången Sverigedemokraterna blir Sveriges största parti i en opinionsundersökning. Förra gången var det en mätning av Yougov som visade att SD hade det största stödet bland svenska väljare, den undersökningen tystades dels ner av den regimvänliga median i Sverige och i den mån den inte blev nedtystad blev mätmetoderna som annars setts som tillförlitliga ifrågasatta.

Nu när även Sentio menar att SD är Sveriges största parti har regimmedia valt att mer eller mindre helt tysta ner den nya mätningen. I skrivande stund ser det ut som att endast alternativa medier rapporterat om den nya Sentio-mätningen som är beställd av Nyheter Idag.

Men andra medier skriver istället om en mätning beställd av Aftonbladet som också visar att SD går framåt och har gått om Moderaterna. Metro skriver fördömande om att SD går framåt i Aftonbladets undersökning trots att en treårig syrier drunknade i Medelhavet, som att svenskarna borde sluta rösta på SD bara för en enskild tragisk händelse. Tidningen skriver följande i ingressen:

När bilderna på döde treårige Alan Kurdi började spridas i torsdags förra veckan har pengarna strömmat till hjälporganisationer som hjälper människor på flykt. Men trots det folkliga stödet i flyktingfrågan fortsätter SD att växa. Det visar en ny väljarundersökning från Aftonbladet/Inizio.

Budskapet verkar alltså vara att samtidigt som vissa svenskar är goda och empatiska så är andra dumma och röstar på SD. Trots SD:s konkreta framgångar i opinionsundersökning efter opinionsundersökning påstås också den ”folkliga” hållningen till massinvandringen vara att Sverige ska släppa in mer människor, en tolkning från Metro som är rent osaklig.

De nya opinionsundersökningarna

Sentios undersökning:
Vänsterpartiet 4,9 (-2,6)
Socialdemokraterna 24,1 (+0,6)
Miljöpartiet 6,7 (+0,3)
Sverigedemokraterna 26,5 (+3,1)
Centerpartiet 6,6 (-1,2)
Folkpartiet 4,1 (-0,5)
Kristdemokraterna 2,6 (+0,6)
Moderaterna 19,8 (-1,3)

Aftonbladet/Inizios:
Vänsterpartiet 6,2
Socialdemokraterna 24,9
Miljöpartiet 4,8
Kristdemokraterna 4,2
Centerpartiet 9,6
Folkpartiet 5,1
Moderaterna 21,1
Sverigedemokraterna 21,5
Övriga 2,5


  • Publicerad:
    2015-09-10 15:40