SVERIGE Socialdemokraterna är inte överens om huruvida Sverige ska ansöka till krigsalliansen Nato eller inte. Den tidigare ministern Carl Tham anklagar partiet för att köra över medlemmarna medan andra kräver en garanti om beskydd från USA under tiden som ansökan behandlas.

Statsminister Magdalena Andersson (S) har tidigare meddelat att de så kallade gräsrötterna inom Socialdemokraterna ska få hålla diskussioner och komma med synpunkter innan man bestämmer sig om en eventuell ansökan om Nato-medlemskap.

Idag kom dock skarp kritik från den tidigare sosse-ministern Carl Tham. I en debattartikel på Aftonbladet sågar han partiets närmande till Nato och beskriver ”dialogen” med medlemmarna i frågan som en ren ”informationskampanj” från partistyrelsen.

Tham menar att tanken att ”ge partiets medlemmar verkligt inflytande är ju inte på tal, inte ens inför detta onekligen historiska beslut”.

"Ryssland kan skjuta iväg missiler mot Stockholm"

En annan sosse som är kritisk mot hur frågan hanterats är riksdagsledamoten Hans Hoff. Han menar att det blir oerhört riskabelt att vänta flera veckor eller månader på att ansökan hanteras av Nato.

— USA, eller andra länder som har förmågan, måste tydligt uttala att ett angrepp mot Sverige kommer att vedergällas i Ryssland. Det är en förutsättning för att Sverige ska söka medlemskap, säger han till Aftonbladet.

Ett tidigare uttalande under dagen av det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zakharova om att Sverige och Finland ”blivit informerade om konsekvenserna” ifall man går med i Nato, tolkas generellt bland den svenska eliten nu som ett kärnvapenhot.

— I värsta fall kan Ryssland skjuta i väg missiler mot Stockholm. Det skulle under ansökningstiden så klart bli enorma fördömanden från omvärlden men ingenting mer, för det finns inga garantier. Sverige måste vara skyddat under ansökningstiden, säger Hans Hoff.

Enligt Aftonbladet står Sverige under en eventuell ansökningstid inte under beskydd av Natos så kallade artikel 5, som Aftonbladet menar betyder att ”medlemsländerna måste skydda varandra”.

Men som Nordfront tidigare skrivit innebär krigsalliansens artikel 5 förvisso att länderna förpliktigar att hjälpa varandra i militära konflikter, men att inget i artikeln säger att man behöver hjälpa varandra militärt. Tvärtom har USA sett till att formuleringen i artikeln tydligt instruerar att det är upp till länderna själva att bedöma vilken hjälp som är lämplig att ge.

På fråga hur ett sådant skydd som Hoff efterfrågar under ansökningstiden skulle se ut svarar han:

— Det sker direkt med USA:s president, eller annat land som har förmågan. Vi måste ha ett officiellt uttalande så att Moskva hör det och så att de är medvetna om konsekvenserna om de angriper Sverige.

Samtidigt har Socialdemokraternas kanske främsta propagandaorgan, nämligen Aftonbladets ledarsida, officiellt gått ut med att man bytt inställning i Nato-frågan.

Vladimir Putins krig visar att vi behöver gå med i Nato för att garantera Sveriges säkerhet”, skriver Aftonbladets Anders Lindberg i ledaren, som framförallt trycker på argumentet att Sverige av någon anledning måste följa ifall Finland går med i krigsalliansen.