KRIG De tyska ammunitionslagren var tunna redan innan kriget i Ukraina. Men efter att ha skickat en stor del av sitt lager att användas mot ryssar i Ukraina har Tyskland nu endast ammunition som skulle räcka för max två dagars krig.

Det är tidningen Buisness Insider som varit i kontakt med flera källor inom det tyska parlamentet förbundsdagen och personer inom försvarsindustrin och målar upp bilden av ett land som i en krigssituation skulle få slut ammunition efter bara någon dags strider.

Tyskland ska länge legat efter i Nato-kravet att hålla med ammunition för åtminstone 30 dagars krig. Men problemet är mer akut än någonsin efter den tyska regeringens beslut att sända bland annat 53 000 patroner för självgående luftvärnskanoner, 21,8 miljoner patroner för skjutvapen och 50 bunker-buster-missiler att användas i Ukraina.

Flera av personer med insyn uttrycker nu oro över den tyska armén Bundeswehrs förmåga att försvara Tyskland.

— Situationen med bristen kommer inte att förbättras om ammunition fortsätter att tas bort från Bundeswehr-lagren. Samtidigt som motsvarande order inte läggs på försvarsindustrin, kommenterar Christoph Atzpodien, vd för den tyska säkerhets- och försvarsindustriföreningen (BDSV).

Eva Hoegl, som leder förbundsdagens försvarskommission, säger att det skulle krävas ytterligare motsvarande 200 miljarder kronor för att fylla på de tomma ammunitionslagren, förutom den mångmiljardsatsning som den tyska regeringen redan aviserat till försvaret. Detta samtidigt som Tyskland drabbats av kraftig inflation och står inför hotet om en industriell kollaps eftersom det fortfarande inte finns någon källa för att ersätta den ryska naturgasen i vinter.

Ett utbrett problem inom Nato

Det är dock inte bara Tyskland som lider av ammunitionsbrist. Den före detta överstelöjtnanten Alex Vershinin, som har personlig stridserfarenhet från bland annat Irak och Afghanistan, skrev redan i juni på den anrika brittiska militärtankesmedjan Royal United Services Institutes hemsida om hur dåligt USA och Nato skulle klara av att hålla med ammunition vid ett storskaligt krig.

Vershinin jämförde ammunitionsförbrukningen under kriget i Ukraina med USA:s ammunitionslager och kapacitet att tillverka ammunition och drog bland annat slutsatsen att Ryssland under tre månader av strider hade bränt igenom USA:s årliga robotproduktion fyra gånger om. Han noterade även att Ukraina då uppgav att man använde 500 amerikanska Javelin-missiler varje dag, samtidigt som USA bara kan tillverka som mest 2 100 Javelin-missiler årligen och hade vid krigets start ett totalt förråd av 21 000. En tredjedel av dessa hade i somras redan levererats till Ukraina.

Samtidigt visade en krigssimulation som genomfördes sommaren 2021 – med andra ord innan de omfattande leveranserna av vapen och ammunition till Ukraina – att Storbritannien skulle få slut på kritisk ammunition efter bara 8 dagar av storskaligt krig.