NATOANSÖKAN Gammalt klipp från UR kan nu sätta ännu en käpp i hjulet för Sveriges Natoansökan. Ungerska parlamentets talman säger att det inte är säkert att beslutet måste gå genom parlamentet.

Det ungerska parlamentets ställningstagande till Sveriges ansökan om att bli medlem i NATO är nu i fokus, och det senaste uttalandet från Ungerns talmannen har gett upphov till frågetecken kring Sveriges Natomedlemskap. Detta rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

På söndagen framkom det att ungerska parlamentets talman, László Kövér, i en intervju med ungersk television sa att det ”inte är säkert” att parlamentet måste godkänna Sveriges ansökan för att landet ska få ett slutgiltigt medlemskap i NATO. Detta uttalande har skapat ovisshet om den process som Sverige måste genomgå för att bli en fullvärdig medlem i den transatlantiska försvarsalliansen.

Uttalandet kommer efter att ett äldre videoklipp från UR, där demokratins tillstånd i Ungern ifrågasätts, spreds stort i ungerska medier förra veckan, enligt SVT. I ett brev till Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M) varnade den ungerska regeringen för att detta videoklipp kan få negativa konsekvenser för Sveriges ansökan om NATO-medlemskap.

Endast Ungern och Turkiet kvarstår som de två länder som ännu inte har godkänt Sveriges medlemskap i NATO. Ungerns parlament kommer att sammanträda senare i september, men det är ännu oklart om en omröstning om den svenska ratificeringen kommer att finnas på dagordningen.

Detta gör att frågetecken kring Sveriges Natomedlemskap kvarstår och kan leda till ytterligare förseningar i processen.