KRIGFÖRING Senatorn hävdar att den senaste tidens ukrainska landvinningar i Charkov-regionen möjliggjorts endast tack vare leveranserna av vapen och underrättelser från USA och dess allierade.

Aktivt stöd från USA och dess NATO-allierade – såväl som utbyte av underrättelser mellan Washington, London och Kiev – har varit avgörande för ”de ukrainska truppernas stora landvinningar under deras motoffensiv i Charkov-regionenhävdar den amerikanske senatorn Mark Warner från Virginia i en intervju för CNN, som släpptes på söndagen.

I utfrågningen betonar Warner, även chef för den amerikanska senatens underrättelsekommitté, vikten i krig av god underrättelseverksamhet. ”Den här typen av samarbete visar styrkan i vår kombinerade militära underrättelsetjänst,” säger han, och tillägger att de amerikanska och brittiska underrättelsetjänsterna ”arbetar med ukrainarna”. Senatorn lämnar dock inga detaljer om hur dessa samarbeten är beskaffade.

Warner hyllar också ”det enorma stödet från USA och våra NATO-allierade” som ”säkerställer att Kiev får den militära utrustning” som de ukrainska trupperna ”behöver”. Hans ord kommer mitt under en massiv ukrainsk offensiv med vapen levererade av USA och dess allierade. Attacken, som startade i Charkov-regionen i torsdags, har lett till att det ryska försvarsministeriet tillkännagivit tillbakadragandet av sina trupper från flertalet orter i nordöstra Ukraina, däribland staden Izyum. Från ryskt håll har man vidhållit att detta steg tagits i syfte att stärka de ryska styrkorna i Donetsk-regionen. Kiev har dock firat det ryska tillbakadragandet som en stor seger.

På lördagen rapporterade New York Times att Kiev och Washington nu intensifierat sitt underrättelseutbyte. Russia Today (RT) påminner i sammanhanget om att Ryssland upprepade gånger har varnat USA för att tillhandahålla Kiev med vapen och underrättelser, samt att man härvid anfört att sådana handlingar kan göra USA till en aktiv part i konflikten.