ASYLINDUSTRIN. Det luxuösa flyktingboendet på Cape East i Haparanda saknar bygglov tack vare att närboende på orten överklagat beslutet om ett tidsbegränsat bygglov till länsstyrelsen. Det kan nu dröja flera månader innan man kan börja inkvartera främlingar på anläggningen med eget spa.

CapeEastSommar

Cape East, ett lyxhotell.

Det är bolaget Akelius som hyrt ut Cape East till Bert Karlsson som ska se till att anläggningen blir flyktingboende, kontraktet är skrivet på fem år. Enligt planerna ska hela anläggningen användas som flyktingboende och femhundra invandrare ska få bo på det luxuösa hotellet.

Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda har villigt sagt ja till ett tidsbegränsat bygglov, men 26 närboende grannar är inte glada över planerna på ett flyktingboende och har därför överklagat ansökan till länsstyrelsen.

I sin överklagan hävdar de närboende att det handlar om ett brott mot plan-och bygglagen, eftersom detaljplanen för området medger hotell, SPA och konferenser – inte asylboende. För att komma runt detta måste detaljplanen ändras, vilket kan ta upp till ett halvår. De närboende uppges också vara oroliga över att samhällsbyggnadsnämnden i sitt beslut uppgett att ”det är osäkert hur omgivningen kommer att påverkas”.

Det finns dock en möjlighet att man kan starta verksamheten trots att bygglovet är överklagat, men det är riskfyllt då ärendet nu genomgår en rättslig process.

— Men i och med överklagan kommit in så har beslutet om ett bygglov inte vunnit laga kraft och vår handläggning kommer att ta mellan tre till fem månader. Om de ändå startar verksamheten är det helt på eget bevåg eftersom den rättsliga processen inte är färdig, säger länsstyrelsens handläggare Lisette Apelqvist.

Migrationsverket kör över grannarna
Att ändå fortsätta med det tilltänka boendet är just vad Migrationsverket har tänkt göra.

”Om bygglovet avseende ändrad användning av anläggningen överklagats till länsstyrelsen så kommer migrationsverket att fortsätta nyttja anläggningen i väntan på beslut av länsstyrelsen”, skriver Erik Garcia Gådin från Migrationsverket.

Kontraktsinnehavaren Bert Karlsson uppger att han är besviken över överklagan, men att han står på Migrationsverkets sida och menar att bygglovet bara är trams.

— Man behöver inget nytt bygglov för det där. Det är ju ett boende och en form av hotellverksamhet, säger han.

Vidare menar han att den svenska befolkningen i allmänhet är negativa mot asylanläggningar och att de är Sverigedemokrater hela bunten.

— Folk är negativa till flyktingboenden. Det är de överallt. De flesta är ju sverigedemokrater i praktiken kan man säga.

Källa:
Asylboende saknar bygglov


  • Publicerad:
    2015-03-03 20:15