MEDIA. De två Bonnierägda tidningarna Expressen och DN har tagit hjälp av psykologer som ger tips till oroliga läsare hur de ska ”prata om valet av Donald Trump” med sina barn.

Att Donald Trump vunnit det amerikanska presidentvalet utmålas i den Bonnierägda pressen på ett liknande sätt som om ett krig eller en naturkatastrof hade ägt rum. Därför har både Expressen och DN tagit hjälp av psykologer som ger tips till oroliga föräldrar hur de ska ”prata med sina barn om Trump”.

Enligt psykologen Mattias Lundberg, som Expressen tagit hjälp av, är det värsta man kan göra som vuxen att ignorera att Trump vunnit valet.

— Ljug inte. Erkänn när du inte vet. Signalera lugn, förklarar han.

DN har tagit hjälp av psykologen Åsa Landberg för att ge råd till sina läsare. Landberg påpekar att det är viktigt att man ska hålla inne med känslorna när barn är närvarande och att spara dem till samtal med andra vuxna.

— Det är alltid viktigt att samtala med barn om det som händer runtomkring dem. Men små barn kan bli väldigt oroliga när de hör kommentarer som ”det här är en katastrof”, ”nu är freden hotad” och ”jorden riskerar att bli en otryggare plats”, säger Landberg.

Även tonåringar som känner oro över valet av Trump måste få känna sig trygga. Ifall de känner oro över säkerhetsläget i världen och att Trump utgör ett större hot mot klimatet, är det viktigt att som vuxen svara på frågor, diskutera sakläget och vara uppmärksam om en ungdom visar tecken på stor oro eller ångest, enligt Landberg.

Källor:
Så kan du tala med barnen om Donald Trump
Psykologen: Så pratar du med ditt barn om Trump


  • Publicerad:
    2016-11-09 18:00