VETENSKAP. Det satsas enorma summor pengar inom biotekniken på att återuppväcka sedan länge utdöda djur och att framställa både nya växter och djur i laboratorier. Samtidigt är många av de djurarter som lever idag akut utrotningshotade. Till exempel nämns det att det dödas 35 000 elefanter varje år i Afrika.

När den judiske Hollywoodregissören Steven Spielbergs Jurassic Park-filmer spelades in använde man sig av en paleontolog som vetenskaplig rådgivare. Denna paleontolog heter Jack Horner och han har sagt att allt han behöver för att återskapa en dinosaurie är en kyckling och en miljon dollar.

Under senare tid har Horner tillsammans med genforskare och ingenjörer inom syntetisk biologi jobbat på att framställa en dinosaurie av ett kycklingembryo. Utgångspunkten för det hela är att fåglar delar härstamning med dinosaurier och att man därmed skulle kunna lokalisera och aktivera de gener som utvecklar käkar, tänder, händer och svans samtidigt som man bromsar de gener som skapar mer fågellika drag. Forskargruppen försöker alltså skapa en ”kycklingsaurie”.

Att försöka trotsa naturens lagar och på artificiell väg återskapa utdöda djur kallas för ”de-extinction” vilket är en företeelse som det satsas enorma mängder pengar på. En av de tongivande ledarna inom orådet är Stewart Brand för organisationen Revive and Restore. Han menar att människan ”orsakat stora hål i naturen” och att det därmed enligt honom är ”moraliskt försvarbart” att ”reparera” dessa skador i efterhand.

Genforskaren George Church har tillsammans med författaren Ed Regis skrivit boken Regenesis. I sin bok beskriver de båda männen hur människan genom biotekniken tagit på sig en roll som härskare över liv och död samt evolutionen genom att bland annat återskapa döda djurarter, designa nya växter och djur samt laborera med virus och den mänskliga kroppens funktioner.

Utöver att denna typ av syntetisk bioteknik försöker trotsa naturens lagar tar den även fokus från att skydda och bevara de djurarter som fortfarande lever men som hotas av akut utrotning. Här nämns det att 35 000 elefanter dödas i Afrika varje år. Samtidigt som de afrikanska elefanterna i det närmaste lämnas åt sitt öde satsas det på att återskapa den sedan länge utdöda mammuten. Populationer och arter minskar i världen över till följd av mänsklig inblandning i form av skogsavverkning, utfiskning, miljögifter och illegal jakt bland annat.

Källa:
De utdöda arternas ödesdigra återkomst


  • Publicerad:
    2016-09-12 14:00