MEDIA. Tidningar som inte beskriver Expo som sanningssägare är absurda och ”går nazisternas ärenden”. Detta säger Expos chefredaktör Daniel Poohl.

Daniel Poohl från Expo. Foto: Nordfront.se

Daniel Poohl från Expo. Foto: Nordfront.se

I onsdags gjorde Hallandsposten en intervju med en av Motståndsrörelsens lokala medlemmarna i Halmstad. Ett helt mediaetablissemang vände sig därefter mot Hallandsposten på grund av hur de lagt upp intervjun. Detta bland annat för att man lät medlemmen komma till tals och berätta vad han står för istället för att i tidningen i förväg skulle berätta vilket monster han är.

Andra regler gäller för ”extremister”, menar DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarski som nyligen läxade upp SVT och fick public service-kanalen att gå ut med nya direktiv till sina anställda. Att i samband med intervjuer av ”extremister” först preparera den som budskapet vänder sig till, så att denne inte kan bilda sig en verkligt egen uppfattning, är något som starkt förespråkas av Wolodarski.

”Okritiskt nazimys”
För några dagar sedan fortsatte public service-kanalen Sveriges Radio på detta spår genom ett grovt vinklat radioinslag i programmet ”Medierna”.

Där anklagas Hallandsposten redan i rubriken för att ha haft ett ”okritiskt nazimys” när de intervjuade Motståndsrörelsens medlem. Att Hallandsposten låtit båda sidor komma till tals är enligt publice service-kanalen detsamma som ett ”trevligt mysporträtt av en lokal nazist”. I inslaget påstås även att Nordiska motståndsrörelsens ledare, Simon Lindberg, är dömd för mord – vilket är förtal.

Vinklat

Expo: Vi för ut sanningar, inte åsikter
Daniel Poohl från den svenskfientliga och Soros-finansierade stiftelsen Expo intervjuades för att förklara hur det hela fungerar. Enligt Poohl gör Hallandspostens journalist ett ”väldigt dåligt journalistiskt jobb” eftersom han inte ställde frågor om Nordiska motståndsrörelsens inställning till ”förintelsen” och ”etnisk rensning”.

Hallandspostens chefredaktör Viveka Hedbjörk klargör att man i en separat artikel på samma uppslag låtit Expo förklara ”den framväxande nazistiska rörelsen” i syfte att ”balansera nazisten Linus historia”. Detta var dock inte tillräckligt.

Daniel Poohl visar i intervjun frustration över det sätt som Hallandsposten framställt Expo eftersom tidningen inte lyft fram stiftelsen som en oemotsägbar källa som har tolkningsföreträde. Bland annat uttrycker sig tidningen objektivt och skriver saker som att ”Expo klassar Nordiska motståndsrörelsen som nazister”, att ”Expo ser dem som våldsamma” och att ”Expo är oroade över utvecklingen”.

– När vår analys av vad det här är för grupp blir till en åsikt så blir ju deras försök att framstå som mjukare än vad de i själva verket är lite mer rimligt för läsarna och på det sättet gör ju tidningen den här nazistiska organisationen en tjänst, säger Daniel Poohl.

SR:s reporter undrar varför inte Hallandposten kan intervjua politiska företrädare på samma sätt som man gör med andra politiska organisationer.

– Det är ungefär som att du skulle säga såhär: Är Socialdemokraterna ett socialdemokratiskt parti? Är moderaterna ett borgerligt parti? Och så ska någon politisk kommentator ha en åsikt om de är det eller inte. Det är så absurd den här utgångspunkten är, svarar Poohl, och fortsätter:

– Jag tror att det finns en fara i, och jag skulle vilja säga att det är en större trend, att det har gått ifrån att man använder Expo som källa för att sätta saker i ett sammanhang och förklara någonting som är lite komplext, till att bli någon som ska säga det som egentligen är självklart och helt uppenbart.

Att vissa medier försöker uttrycka sig opartiskt irriterade även Poohl i samband med skriverierna kring Nya tider senast. Medier måste anamma Expos analyser eftersom de utgör sanningar.

– Vi hade samma saker med Nya tider, där ”enligt Expo” så är det en högerextrem tidning. Det ÄR en högerextrem tidning. Det är liksom inget snack om den saken, säger Poohl.

– Den finns en slags rädsla här att framstå som att man tar ställning som tidning när man i själva verket, menar jag, bara beskriver faktum.

”Van vid att aldrig bli ifrågasatt”
Nordfronts chefredaktör Fredrik Vejdeland, som nyligen hamnade i debatt med Poohl, varav den sistnämnde ofrivilligt tvingades ta den, är inte imponerad av Expo-redaktörens syn på journalistik.

— Att låta olika sidor komma till tals är ett vanligt förfarande bland riktiga journalister och kallas för journalistik. Varför skulle en beskrivning av vår verksamhet vara mer sann för att en rabiat meningsmotståndare, med målet att isolera oss från debatten, får tolkningsföreträde över vad vi står för? kommenterar Fredrik Vejdeland Poohls uttalanden. Vejdeland fortsätter sedan:

— Jag förstår att han är frustrerad, även om jag också tycker att det är komiskt att det är så pinsamt uppenbart. Poohl har länge varit systemets gullgris och i Bonnier-media har han alltid varit ”experten” som säger sanningen. Men med tanke på hur samhället förändrats har även vissa medier kommit till insikt om att Poohl inte längre har samma status som sanningssägare och därför börjat uttrycka sig något annorlunda. Poohl är van vid få stå i centrum och aldrig bli ifrågasatt. Det måste ha kommit som en chock när hans ”sanningar” helt plötsligt beskrivs som åsikter.


  • Publicerad:
    2016-10-18 23:43