MASSINVANDRINGEN. Det råder extrem arbetsbelastning på Migrationsverket enligt arbetsplatsens huvudskyddsombud. Bland annat tvingas de anställda att jobba 22 timmar i sträck för att klara av invandringen till Sverige.

migrationsverket

Dags att byta arbetsplats?

Anställda på Migrationsverket talar om ett ostrukturerat kaos och många uppges vara slutkörda efter i vissa fall 22 timmar långa arbetspass. Nyligen meddelade även ledningen för operativa verksamheten att verket måste vara bemannat alla helger under jul och nyår.

Mest pressat uppges vara ansökningsenheten i Norrköping, men huvudskyddsombudet vill nu att Arbetsmiljöverket även ska granska arbetssituationen på asylprövnings- och mottagningsenheterna.

— Det är allvarligt att man inte kommer till rätta med de stora brister som funnits sedan slutet av våren. Det är för få medarbetare, för få chefer och det råder brist på lokaler, rutiner och till viss del kompetens eftersom Migrationsverket blev tagna på sängen av flyktingströmmen, säger Anna-Lena Hansson som är huvudskyddsombud på Migrationsverket inom region öst.

Tidigare löften från arbetsgivaren att reda upp situationen har uteblivit och situationen på arbetsplatsen blir snabbt värre. Arbetsmiljöverket tittar nu på om arbetsplatsen ska beläggas med ett föreläggande eller om ett förbud kan komma på tal.

— Vi kommer att titta på om det finns skäl för ett föreläggande eller förbud. Den frågan hanterar vi i laga ordning, menar Håkan Olsson som är avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Källa:
Medarbetare på Migrationsverket vittnar om kaos


  • Publicerad:
    2015-11-23 18:40