MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Idag inleddes förbudsrättegången mot Nordiska motståndsrörelsen i Finland.

Ett 10-tal personer från Nordiska motståndsrörelsen i Sverige och Finland närvarade under torsdagen på den första rättegångsdagen i förbudsprocessen mot Motståndsrörelsen i Finland. Även journalister och agenter befann sig på plats.

Polisstyrelsens advokat, Markku Fredman, meddelade under dagen att han i första hand vill förbjuda organisationen i Finland och i andra hand att det ska utdelas en varning. Det konstaterades att rätten inte ska utreda huruvida Motståndsrörelsen är en kriminell organisation eller inte, utan om vi bryter mot “god sed”, ett kryphål som polisstyrelsen har hittat i föreningslagen och en lag som när den skrevs inte alls var tänkt att tillämpas på det viset.

Medieintresset i Finland är stort.

De tre huvudpunkterna som Fredman framförde var att Motståndsrörelsen är våldsam, rasistisk och förnekar “förintelsen”. Mer specifikt hänvisade advokaten till ett antal ståndpunkter som han menar sig ha identifierat i Motståndsrörelsens politiska program samt i artiklar på vår finska hemsida. Bland dessa punkter nämndes att Motståndsrörelsen…

 • … erkänner att det finns olika människoraser.
 • …inte vill att utländska medborgare ska äga media.
 • …vill förbjuda homopropaganda.
 • …nämner Adolf Hitler och martyren Horst Wessel i positiva ordalag.
 • …har en annan uppfattning om demokrati än den rådande liberala demokratin.
 • …vill återta makten från sionisterna.
 • …inte tar avstånd från handlingar som våra medlemmar döms för så som våldsamt upplopp och misshandel.
 • …tar ställning för personer som blivit dömda för revisionism i Tyskland.
 • …uppmärksammar terrorbombningen av Dresden.
 • …i Finland delar ut tidningen Magnettimedia.
 • …“ber om donationer” fast detta är olagligt i Finland genom att vi säljer stödmedlemskap i olika prisklasser.

All aktivism som Motståndsrörelsen utför anses vidare av Fredman vara mot god sed eftersom den syftar till att framföra bland annat ovanstående åsikter. Även om organisationens åsikter inte hade varit mot god sed anses det också vara emot god sed att rörelsen genomför banderolluppsättningar och offentliga politiska aktioner utan att först söka tillstånd av polisen.

Markku Fredman.

För att visa hur våldsam Motståndsrörelsen är drog Fredman upp några rättsfall där medlemmar blivit dömda och menade att alla dessa är på grund av organisationen, även i rena privatfall som exempelvis ett sex år gammalt krogslagsmål. Ett fall som självklart togs upp var Jimi Karttunens död som alltså hålls mot Motståndsrörelsen trots att han efter att ha fått en spark som orsakade en hjärnskakning på eget bevåg flydde från sjukhuset, knarkade och dog. Här gjorde Fredman också en egen tolkning av ordet rasism då han menade att misshandeln av Kartunnen var ett rasistiskt dåd eftersom att den utfördes av en “rasist” och att Karttunen var en meningsmotståndare. Det var också mot god sed att hänga ut Karttunens långa straffregister som lades ut på Motståndsrörelsens hemsidor som motbild till den gloria lögnmedia satte på hans huvud.

Ett lågvattenmärke under dagen var att förrädaren Henrik Holappas fantasifulla bok om Motståndsrörelsen användes som ”bevis” för att organisationen bör förbjudas. Saker som togs upp därifrån var att “organisationen inte är skapad för att begå brott, men däremot av människor som begår brott” och att Motståndsrörelsen “tränar boxning och kampsport för att förbereda oss för raskriget”.

Nästa del i rättegången var att Tommi Partanen från Supo, finska säkerhetspolisen, kallades som vittne. Han beskriver organisationen som politiskt radikal och att Motståndsrörelsen till skillnad från många andra inte försöker dölja att rörelsen är nationalsocialistisk, men att vi ändå inte är våldsamma på samma vis som “rasistskinheads”. Partanen menar också att vi varit ovanligt långvariga gentemot andra radikala nationella grupper och att vi hela tiden har växt. Trots detta vill Supo inte förbjuda Motståndsrörelsen eller andra “extremistorganisationer”.

Dagen avslutades med en 22 sidors avhandling av professor Thomas Ojanen som resonerade kring den juridiska möjligheten till ett organisationsförbud. Ojanen menar att en kriminell organisation kan förbjudas, men det är mer tveksamt om en icke-kriminell organisation verkligen kan det. Dock menade Ojanen att antisemitism, rasism och revisionism inte bör omfattas av yttrandefriheten. Han kom också fram till att eftersom att Motståndsrörelsen är nationalsocialistisk bör organisationen förbjudas, men inte av finsk lag utan av EU-lag. Detta då nationalsocialister enligt deras definition är “odemokratiska” och därför inte ska omfattas av demokratins yttrandefrihet.

Imorgon kommer rättegången avslutas med förhör av olika personer från organisationen, däribland Antti Niemi och Jesse Torniainen från den finska riksledningen och Pär Öberg från den svenska.


 • Publicerad:
  2017-10-26 23:55