UTRIKES. IT-jätten Google har stämts i Kalifornien för att man diskriminerar vita, asiater, konservativa och män. Företagets invändning om att konservativa inte utgör en grupp avfärdas av domstolen.

Foto: Jürgen Plasser (CC BY-NC-SA 2.0).

Det judiska jätteföretaget Google kritiserades 2017 för sin mångfaldspolicy i ett öppet brev som publicerades av James Dalmore, tidigare anställd vid företaget.

Dalmore menade att könsobalansen inom IT-branschen beror på biologiska skillnader mellan kvinnor och män, och att den därför inte kan korrigeras med politiska beslut.

Dalmore fick sparken från Google och medverkade till den stämning som lämnades in mot företaget med anklagelsen att Google diskriminerar vita, asiater, konservativa och män genom sin mångfaldspolicy.

Google lämnade då in en invändning mot stämningen till en domstol i Kalifornien, med motiveringen att konservativa inte utgör en grupp.

Denna invändning avfärdas nu av domstolen, som visserligen säger att de tvivlar på att konservativa är en identifierbar grupp, men att de ändå anser att målet bör gå vidare.

Dalmore personligen nådde en uppgörelse med Google 2018, men stämningen drivs ändå vidare eftersom den är en grupptalan.

Källa:
Google stäms för diskriminering av konservativa, män, vita och asiater


  • Publicerad:
    2019-06-10 08:50