CENSUR. Ivrigt påhejade av Bonnier stryper nu Google yttrandefriheten ytterligare. I ett blogginlägg meddelar Youtube att man enligt nya regler stänger ner flera Youtubekanaler med politiskt inkorrekt innehåll.

IT-jätten Google har under de senaste åren gjort sig ökänd för sina censuråtgärder mot oliktänkande som använder deras tjänster. Under förra året inledde man exempelvis en massvis censurkampanj mot bland annat Nordfront och svenska medborgarjournalister i samarbete med den judiska familjen Bonnier, som äger en stor del av all lögnpress i Sverige.

Under onsdagen meddelar Googles videostreamingstjänst Youtube via ett blogginlägg att man stryper yttrandefriheten ytterligare genom införandet av nya regler för vad som får uttryckas via tjänsten.

I inlägger skriver man att man på senare tid sett över sin policy kring ”hate speech” i konsultation med så kallade experter i ämnen såsom ”våldsam extremism, supremacism, medborgerliga rättigheter och yttrandefrihet” och att det är med dessa överväganden i åtanke som man nu uppdaterar sina regler.

När man tidigare valt att begränsa filmklipp som är politiskt inkorrekta förbjuds dessa nu helt och hållet på Youtube:

Idag har vi tagit ytterligare ett steg i vår hatpolicy genom att specifikt förbjuda videos som antyder att en grupp är överlägsen för att kunna rättfärdiga diskriminering, segregation eller exkludering baserat på egenskaper såsom ålder, kön, ras, kast, religion, sexuell läggning eller veteranstatus. Detta inkluderar exempelvis videor som främjar eller hyllar nazistideologier, vilket är till sin natur diskriminerande. Slutligen kommer vi att radera innehåll som förnekar att väldokumenterade våldsamma händelser, såsom förintelsen eller skjutningen på Sandy Hook Elementary, har ägt rum.

Man skriver dock att man arbetar på en lösning där ”forskare” även i framtiden ska kunna ta del av detta innehåll för att bättre kunna förstå ”hat”.

”Borderlineinnehåll”
Förutom vad som tycks vara en total utrensning av allt som öppet ifrågasätter kulturmarxistiska dogmer eller påstådda historiska händelser vidtar man även åtgärder mot sådant man beskriver som ”borderlineinnehåll” eller ”skadlig desinformation”.

Detta gäller videor som inte direkt bryter mot Youtubes ”hatpolicy” men som likväl framför idéer som företaget anser skadliga. Man nämner exempelvis videor som påstår att det finns ”mirakelmedel” mot sjukdomar eller att jorden är platt.

Istället för att Youtubeanvändare som ser en ”borderlinevideo” rekommenderas att fortsätta titta på liknande videor kommer en ny algoritm istället att rekommendera en video som ska bevisa motsatsen.

Hyllas av judisk media
I en artikel på Bonniertidningen Expressen hyllas Youtubes yttrandefrihetsåtstramning, som av tidningen beskrivs som att man ”städar upp bland tusentals hatfilmer”.

Expressen tar också åt sig ära för tjänstens nya regler och antyder att den ”granskning” man gjorde mot Youtube förra året ligger bakom dem.

Skärmdump av Expressens löpsedel på onsdagen.

Youtubes nya regler implementeras idag, men man skriver att det kommer att ta månader innan allt innehåll man har för avsikt att censurera är borta då det tar tid för systemet att lära sig reglerna.

Nordfront har dock redan nåtts av uppgifter om att flera systemkritiska kanaler har stängts ned, däribland Studio Bothnias Youtubekanal, Varg Vikernes kanal ThuleanPerspective och podden Svarta Segel.

Källa:
Our ongoing work to tackle hate
Youtube städar upp: Tar bort tusentals hatfilmer


  • Publicerad:
    2019-06-05 20:56