JURIDIK. Efter att hovrätten först underkänt tingsrättens beslut har Högsta domstolen beslutat att palestiniern Feras Alnadim, som dömdes för en brandattack mot synagogan i Göteborg, ska utvisas.

På kvällen den 9 december 2017 blev den judiska församlingen i Göteborg utsatt för en attack med brandbomber av drygt tio personer. Åklagare Stina Lundqvist lyckades få en fällande dom för tre av dessa personer i tingsrätten. I tingsrätten beslutades det även att Feras Alnadim, en av männen, skulle utvisas – ett beslut som även Migrationsverket godkände.

Hovrätten för Västra Sverige ställde sig dock emot detta beslut och skrev följande:

Med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken och till den osäkra situation som råder både vid gränsövergångarna till Gaza och Västbanken och i själva områdena anser hovrätten att det finns skälig anledning att befara att Feras Alnadims grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisas till Palestina.

Nu är det fastslaget av Högsta domstolen att Alnadim ska utvisas i tio år. HD skriver i domen:

De rapporter från Utrikesdepartementet om Israel och Palestina som mannen har åberopat ger inte stöd för att det finns en till honom kopplad, individualiserad risk att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Alnadims fall kan jämföras med palestiniern Ahmed Almajayda, som i höstas slapp utvisning trots att han dömdes för försökt till våldtäkt samt en våldtäkt på en minderårig flicka.

Källa:
UT: Palestiniern Feras Alnadim utvisas efter synagoge-attack


  • Publicerad:
    2019-02-22 12:30