YTTRANDEFRIHET. Under dagen inleddes huvudförhandlingarna gällande rättstvisten mellan Nordfront och Svenska Akademien. Den sistnämnda hävdar att Nordfront inte ska få ha rätt att citera klassiska dikter.

Svenska Akademien. Foto: Evunji, (CC BY-SA 3.0).

Idag inleddes huvudförhandlingarna gällande rättstvisten mellan Nordfront och Svenska Akademien.

I slutet av 2019 lämnade akademien in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen, där man yrkar på att de ideella föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen ska betala ett vite på en miljon kronor vardera, samt att dessa förbjuds att återge ett antal klassiska litterära verk.

Det gäller Nordfronts citatsamling, där bland annat utdrag från verket Hávamál, samt dikter av Viktor Rydberg, Verner von Heidenstam och Esaias Tegnér, återges.

Svenska Akademien beklagade sig över att citaten uppmärksammas på en webbsida, där skildringar av ”antisemitism” och ”förintelseförnekelse” förekommer. Detta menar man är ett brott mot klassikerskyddet. Akademien skrev vidare:

Återgivandena av verken på Webbplatsen är således att anse som kränkande för det allmänna kulturintresset och därmed för den andliga odlingens intressen. Det finns därför skäl för Patent- och marknadsdomstolen att meddela förbud mot återgivandena på det sätt som yrkats.

Under dagens förhandling presenterade båda parterna sin skriftliga bevisning i rätten. Nordfront har svarat akademien med att återgivandet av citaten är förenligt med god sed, samt att klassikerskyddet inte kan tillämpas på enskilda citat ur verk.

Imorgon, torsdag, avslutas förhandlingarna vid Stockholms tingsrätt.

Nordfronts chefredaktör Martin Saxlind, Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist, och Nordisk Radios chef Fredrik Vejdeland kommer att vittna för Nordfronts del på torsdagen. Då kommer Nordfront även att skriva en längre artikel om utfallet i morgondagens förhandling.


  • Publicerad:
    2021-03-10 19:00