UTRIKES En ny lag i Irak förbjuder ”normalisering och upprättande av relationer” med Israel. Samtidigt uppmanar man andra arabiska och muslimska länder att stifta liknande lagar.

Det var under torsdagens samling i det irakiska parlamentet som man röstade igenom lagförslaget ”kriminalisering av normalisering och etablering av relationer med den sionistiska entiteten”, med andra ord Israel.

Lagen förbjuder alla typer av kontakter med Israel. Den förbjuder även att man etablerar ”diplomatiska, politiska, militära, ekonomiska och kulturella relationer och alla andra slags relationer med den invaderande sionistiska entiteten”.

Lagen kommer att gälla i hela Irak, inklusive den kurdiska regionen som regeringen inte har full kontroll över.

I ett uttalande efter lagstiftning skriver Iraks parlament:

Vi bekräftar att denna lag, som var enhetligt framröstad av de som röstade, representerar en sann avspegling av folkets vilja, ett modigt nationellt beslut och en position som är det första av sitt slag i världen gällande kriminalisering av relationer med den sionistiska entiteten. Därför uppmanar vi de arabiska och islamiska parlamenten att stifta liknande lagar som reflekterar deras folks strävan.

De irakiska shiamuslimernas ledare Muqtada al-Sadr hyllade den nya lagen som ”en stor framgång” och uppmanade folket att gå ut på gatorna och fira och tacka gud.