BROTT. 382 polska präster har förgripit sig på 625 minderåriga – bara sedan 1990. Kyrkan beklagar men vill inte betala ut någon kompensation. Samtidig framkommer bevis för att biskopar ägnat sig åt omfattande mörkläggningar.

Ärkebiskop Wojciech Polak (t h) redovisar övergreppsstatistik inom Katolska kyrkan i Polen (skärmdump).

Det är första gången någonsin som katolska kyrkan i Polen redovisar siffror om antalet pedofiloffer inom kyrkan. Man har tidigare medgivit att det förekommit övergrepp på barn och att det funnits förövare bland kyrkans präster och ordensfolk, men aldrig avslöjat den enorma omfattningen.

Enligt den statistik som nu redovisas av de polska biskoparna har 382 präster/ordensvigda förgripit sig på sammanlagt 625 minderåriga under den senaste trettioårsperioden. 198 av dessa förövare förgrep sig på barn under 15 år. 280 valde offer i åldern 15 till 18 år. Siffrorna redovisar läget från 1990 och fram till juni 2018.

— Vi känner smärta, skam och skuld över att situationer som dessa har ägt rum, sa ärkebiskop Wojciech Polak i samband med att rapporten blev offentlig.

Även om ett antal förövare har lagförts vid kyrkliga domstolar har den polska kyrkan konsekvent vägrat att kompensera offren ekonomiskt, något som katolska kyrkan i flera andra länder har gjort. De polska biskoparna har också hittills vägrat att be om förlåtelse för sitt agerande när de ägnat sig åt omfattande mörkläggningar av övergreppen.

Stiftelsen ”Var inte rädda”, som kartlägger övergreppen och mörkläggningarna inom kyrkan, överlämnade under toppmötet i Vatikanen nyligen en lista till påven med namnen på 24 polska biskopar som bevisats ha tystat ner övergrepp nonchalerat offren. Bland dessa 24 finns flera i kyrkans absoluta topp.

Källa:
Poland’s Catholic Church says 382 priests abused minors since 1990


  • Publicerad:
    2019-03-19 10:00