GLOBALISM. Ett företag med kopplingar till den kinesiska staten vill bygga en gigantisk containerhamn i den svenska kuststaden Lysekil, något som har väckt stark kritik från flera håll.

I slutet av 2017 kontaktades kommunstyrelsen i Lysekil av det kinesiska företaget Sunbase, ägt av Gunter Gao Jingde, en kinesisk affärsman med kopplingar till den kinesiska staten. Kineserna ville bygga en gigantisk containerhamn med kapacitet att ta emot 400 meter långa fartyg i den lilla kommunen på västkusten.

Kommunen var mycket skeptisk till förslaget och ifrågasatte även till en början dess seriositet, men trots det så beviljades en förstudie om hamnbygget.

— Nya tåg- och vägsträckor måste dras och hamnen kräver stora omfattande ytor av det bohuslänska landskapet. Bygget kräver stora ingrepp i naturen, vilket kommer att ge en mycket stor påverkan i den yttre skärgården. En faktor är också sysselsättningen lokalt, som i stort sett blir noll. Kineserna kommer själva att bygga hamnen och maskiner sköter lastningar av containrar. Kvar blir bara mindre servicejobb, säger Inge Löfgren (MP), ledamot i Lysekils kommunfullmäktige.

Kineserna lovar, förutom att bygga den nya jättehamnen, även att bygga ut stadens befintliga hamn, rusta upp den kommunala välfärden och bygga en bro över Gullmarn och högklassiga hotell och restauranger. Löfgren är dock inte imponerad utan kallar kinesernas löften för ”mutor”.

— Kommunen erbjuds presenter så att vi ska gå med på att de ska få äga hela hamnen. Jag tror detta är en farlig väg att gå. Det påminner starkt om mutor, fortsätter Löfgren.

Även Magnus Sederholm, före detta svensk officer och numera gästprofessor i Kina, riktar stark kritik mot projektet.

— Ett steg i detta led är att kinesiska militären kommer hit. Presidenten Xi Jinping har en uttalad strategi om att ta världsherravälde genom att få inflytande i länders politiska styre. Det har vi sett exempel på runt om i världen, där de lägger beslag på hamnar. Vi måste få ett stopp för detta skräckprojekt. Lysekilsborna måste förstå vad det är som står på spel, säger Sederholm till SVT.

Än så länge har inte Lysekils kommun tagit något beslut gällande byggandet av hamnen. Jan-Olof Johansson (S), kommunalråd i Lysekil, sa till SVT i december att man ”inte tänker ta några risker och i nuläget bara vill veta mer”.

Källor:
Icy Winds Blowing Over China’s Giant Baltic Harbor in Sweden
Hård kritik mot Kinahamnen i Lysekil


  • Publicerad:
    2018-01-11 15:20