POLITIK. I en motion till riksdagen föreslår socialdemokrateDenis Begic att ”rasistiska” organisationer ska förbjudas i lag i Sverige.

Onsdagen den 28 november lämnade riksdagsledamoten Denis Begic (S) in en motion till riksdagen där han föreslår att kammaren ser över hur man i lag ska kunna förbjuda vad han kallar för ”rasistiska” organisationer.

Begic anger i sin motion flera olika skäl för att yttrande- och organisationsfriheten bör inskränkas i lag i Sverige. Först påstår han att ”rasistiska” organisationer har blivit mer verksamma i landet, och att detta har skapat en debatt om att ”polisen inte agerar när organisationerna demonstrerar och delar ut sina antidemokratiska flygblad”.

För det andra påstår Begic att ”demonstrationerna har på olika orter i Sverige följts av misshandel och hot mot både tjänstemän och medborgare”. Begic menar alltså att den lagstiftning vi har idag mot hot och misshandel inte räcker, utan att dessutom själva demonstrationerna bör förbjudas. Hur han menar att ny lagstiftning ska förhindra påstått hot och våld när inte den befintliga gör det framgår naturligtvis inte.

För det tredje menar sig Begic veta att det har ”framförts antisemitiska och främlingsfientliga åsikter under dessa samlingar” (syftar förmodligen på demonstrationerna). Även detta finns det idag detaljerad lagstiftning emot, men varför den inte räcker får vi inte veta.

Efter att ha presenterat sina skäl konkluderar Begic med att föreslå att riksdagen beslutar att ”i lag förbjuda organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av vissa folkgrupper”. Det är en förbluffande slutsats hur utdelning av flygblad och hot mot tjänstemän (läs: poliser) kan utgöra förföljelse av vissa folkgrupper.

Begic menar också att FN:s konvention om mänskliga rättigheter gällande avskaffande av all form av rasdiskriminering (ICERD) som Sverige skrivit under skulle kunna ge stöd åt att förbjuda ”rasistiska” organisationer.

Det som gör Begics motion så hycklande är att det i allt han skriver är uppenbart att det bara är en enda organisation han vill förbjuda, nämligen Nordiska motståndsrörelsen. Det avslöjas inte minst av hänvisningarna till flygbladsutdelningar, demonstrationer och kritik mot polis som inte ingriper. Det sistnämnda förekom rikligt i medierna efter Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Almedalen i somras.

Vore det inte ärligare att helt enkelt föreslå ett förbud mot Nordiska motståndsrörelsen? Det är ju uppenbart att Begics motion mot ”rasism” inte omfattar islamistiska organisationer som ser andra folk som orena, eller samiska organisationer som kräver exklusiva rättigheter grundade på rastillhörighet, eller judiska organisationer som förespråkar ett Storisrael på palestiniers och andra förföljda folkgruppers bekostnad.

I vårt grannland Finland har Nordiska motståndsrörelsen redan förbjudits. Det vill de folkfientliga politikerna i Sverige också göra, men de är för fega för att föreslå det rent ut. Nya tandlösa låtsaslagar kommer emellertid inte att försvaga motståndet mot folkutbytet och förtrampandet av de nordiska länderna. Finlands sak är vår!

Källa:
Förbjud rasistiska organisationer Motion 2018/19:1613 av Denis Begic (S)


  • Publicerad:
    2018-11-29 09:45