UKRAINAKONFLIKTEN Den ukrainske toppolitikern Davyd Arakhamija ledde delegationen som förhandlade med Ryssland i Istanbul i mars förra året. I en ny intervju avslöjar han hur nära det var att bli fred under krigets tidiga skede.

Det har tidigare avslöjats att Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson pressade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att överge en överenskommelse man slutit med ryssarna i Istanbul i mars 2022 – bara veckor efter att Ryssland inlett sin så kallade militära specialoperation i Ukraina. De ryska och ukrainska delegationerna hade kommit överens om ett utkast som hade kunnat leda till fred, men Johnson fick Kiev att istället fortsätta kriget med löfte om fortsatt starkt militärt bistånd från väst.

Detta har dock aldrig tidigare bekräftats av varken Storbritannien eller Ukrainas regering. Nu har dock Davyd Arakhamija, partiledare för det ukrainska regeringspartiet ”Folkets tjänare”, avslöjat nya detaljer om den övergivna fredsplanen. Arakhamija, som ledde den ukrainska delegationen i Istanbul, berättar i en intervju med den ukrainska tv-kanalen 1+1 att Ryssland i mars 2022 i princip endast krävde neutralitet av Ukraina för att upphöra med aggressionerna mot landet.

— Rysslands mål var att sätta press på oss så att vi skulle anta neutralitet. Detta var den huvudsakliga frågan för dem. Och att vi skulle lämna en försäkring om att inte ansluta till Nato, säger Arakhamija i intervjun.

Enligt Arakhamija diskuterade man ett avtal liknande det som Finland slöt med Sovjetunionen efter andra världskriget. I övrigt fanns det en del ”kosmetiska” detaljer i avtalet, enligt Arakhamija, som handlade om exempelvis ”avnazifiering” och rättigheter för den rysktalande befolkningen i Ukraina.

Problemet var att Kiev inte litade på att Ryssland skulle hålla sin del av överenskommelsen. Man behövde därför en tredje part som kunde stå för säkerhetsgarantier, såsom Storbritannien, vilket också anges i dokumentet. Avtalet kom att skrivas under av båda parter som ett utkast för fortsatta förhandlingar, vilket Rysslands president Vladimir Putin visade upp under ett möte med afrikanska ledare i juni.

Boris Johnsons ödesdigra "blixtvisit" i Kiev

Men istället för att hjälpa Ukraina att få fred övertalade den dåvarande brittiske premiärministern Boris Johnson Zelenskyj att helt överge förhandlingarna. Enligt uppgift ska Johnson ha dykt upp utan förvarning i Kiev den 9 april och förklarat att Storbritannien inte kommer att vara en part i någon överenskommelse med Ryssland. Ukraina skulle därmed bli utan de säkerhetsgarantier man behövde för att gå vidare med fredsförhandlingarna, men om man istället valde krigets väg lovade Johnson i princip obegränsade leveranser av vapen och pengar.

— När vi kom tillbaka från Istanbul kom Boris Johnson till Kiev och sa att vi inte skulle skriva på något med ryssarna överhuvudtaget. Istället sa han att vi skulle ”bara fortsätta strida”, berättar Arakhamija.

Enligt Johnson var Rysslands president Vladimir Putin en ”krigsförbrytare och inge man kan förhandla med”. Johnson ansåg också att Ryssland skulle stå helt isolerade från omvärlden och därmed kunna besegras militärt.

Utan västs stöd bakom överenskommelsen med Ryssland hade Ukraina inget annat val än att överge förhandlingarna, vilket man gjorde efter att de ryska styrkorna dragit sig tillbaka från Kiev.

Sedan dess har Ryssland offentligt uttryckt att man numera kommer att ställa betydligt hårdare krav på fred. Man har delvis ockuperat fyra ukrainska regioner som man också har annekterat och införlivat i Ryska federationen. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har dessutom förklarat att man kommer att behöva rycka djupare in i Ukraina ju mer vapen väst skickar till kriget för att skapa en ”buffertzon” mellan den Nato-beväpnade armén och de områden som Moskva nu anser vara ryska.