UNGERN. Daily Stormer skriver att en ungersk akademiker talar om raskrig och vitt folkmord på ungersk TV, vilket inte är en helt orimlig tolkning av det som sägs.

ungersk tv

Zsolt Bayer, journalist, publicist och en av grundarna av Ungerns regeringsparti Fidesz, diskuterar med professor László Bogár, som också varit politiker och suttit i Ungerns parlament, sexattacken i Köln i ett TV-inslag som delvis har översatts till engelska av en Youtube-användare.

Bogár talar i diskussionen gång på gång om en ”global maktelit” som med största sannolikhet är detsamma som den globala judisk makt-rörelsen. Han menar att denna globala elit, som han kallar för omänskligt ”smuts” och ”avskum”, vill utrota allt som är verkligt ”humant” och att detta är något som framför allt finns hos européerna.

Enligt Bogár har denna fientliga elit därför riktat in sig på att förstöra framför allt Tyskland och de nordiska länderna genom massinvandring. Detta då det är de mest organiserade och rika vita länderna och det därför blir en sorts maktdemonstration att förstöra dem.

Vidare menar Bogár att Köln bara är början och att den globala eliten som ligger bakom massinvandringen vill skapa inbördeskrig i Europa som ska leda till ett tredje världskrig. Han säger även att det var samma krafter som startade de första två världskrigen.

Lösningen på problemet är enligt Bogár att krossa den fientliga eliten som öppnat upp Europa för massinvandring. Bayer verkar hålla med Bogár i allt men inflikar att lösningen på en lägre nivå är att europeiska länder följer Ungerns exempel och stänger gränserna samt att Europa måste ”rensas” på ”smuts”. Rimligtvis bör utspelet tolkas som att Bogár förespråkar omfattande repatriering av åtminstone stora delar av de utomeuropéer som invandrat till Europa sedan massinvandringen eskalerade förra året, om han inte rentav menar att Europa bör repatriera alla icke-européer.

Ungrarna kritiserar också etablerade medier för att inte granska hur massinvandringen varit organiserad och finansierad.

Se den översatta diskussionen nedan:


  • Publicerad:
    2016-01-10 22:50