POLISSTATEN. Regeringen har tillsatt en utredning för att se hur polisen ska ges möjlighet att utföra husrannsakan i ”förebyggande syfte”.

Att låta polisen göra husrannsakan ”i förebyggande syfte” anser Mikael Damberg (S) vara en god idé. Skärmbild: Youtube.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) berättade vid en presskonferens på tisdagen att regeringen tillsatt en utredning om att låta polisen göra husrannsakan ”i förebyggande syfte”, alltså utan att något brott begåtts.

— Lagen är restriktiv när det gäller att [göra] husrannsakan i brottsförebyggande syfte. Rikspolischefen har efterfrågat nya regler att lättare kunna utföra husrannsakningar kopplat till kriminella gängmiljöer, uttalade Damberg.

Utredningen är kopplad till regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet, där polisen även föreslås ges möjlighet att genom hemlig dataavläsning läsa krypterad kommunikation.

Utredningen ska klargöra vilka möjligheter polisen har att genomföra husrannsakan utanför förundersökningar, se hur nya möjligheter för husrannsakan ska gå att förena med ”mänskliga rättigheter” och ta fram förslag till att utöka polisens utsikter att genomföra husrannsakan.

Källa:
Regeringen: Ska bli lättare att göra husrannsakan


  • Publicerad:
    2019-12-11 09:35