UTRIKES. Ökad irritation mot USA för landets subversiva operationer i Kina och Ryssland.

En karta publicerad 2 augusti av USA:s ambassad i Moskva som anger var regeringskritiska demonstrationer äger rum, enligt uppgift för att varna amerikanska medborgare från att vara i närheten av protesterna. Men informationen är skriven på ryska.

Både Ryssland och Kina har uppmanat USA att sluta stödja, arrangera och finansiera proteströrelser – ofta kallade färgrevolutioner – i länderna. De säger att USA måste hålla sig borta från andra länders inre angelägenheter.

Samtidigt som det amerikanska utrikesdepartementet uppmanar amerikanska medborgare att hålla sig borta från ”oauktoriserade” protester i Ryssland och Kina, anses amerikaner spela nyckelroller för att protesterna blossar upp.

Bland annat publicerar amerikanska myndigheter kartor över demonstrationstågens rutter för att visa var amerikanska medborgare inte ska gå. Men enligt ryska myndigheter publiceras sådant material som reklam för proteströrelserna för att dessa ska locka till sig fler demonstranter.

USA-skapade proteströrelser mot regeringar i andra länder är en vanlig amerikansk strategi att styra politiken i andra länder.

Under senare år har sådana proteströrelser och färgrevolutioner genomförts i bland annat Ukraina, Iran, Syrien, Egypten och Turkiet. Även Ryssland och Kina råkar ut för USA-stödda protester, enligt de båda länderna.

Kinesiska myndigheter ser det allt större antalet amerikanska flaggor på Hong Kongs gator under de nu pågående demonstrationerna som ett tydligt tecken på USA:s direkta inblandning.

Istället för att kommentera de kinesiska anklagelserna, kritiserar USA den kinesiska regeringen för att inte ge efter för demonstranternas krav.

Detsamma gäller för ”amerikanska” protester i Moskva, som dock inte är lika vanligt förekommande, men varje bemötande av demonstranter i Moskva kritiseras av USA för att den ryska regeringen använder sig av ”övervåld”.

Samtidigt finns ingen officiell amerikansk kritik mot den franska regeringen ledd av den före detta Goldman Sachs-bankiren Emmanuel Macrons politik, vars brutala insatser mot de så kallade gula västarna har lett till bland annat ett flertal dödsfall, skadeskjutna lemmar och bortskjutna ögon.

Källa:
Russia and China Call on U.S. to Stop Promoting Protests: Stay Out of Our ’Internal Affairs’


  • Publicerad:
    2019-08-14 14:00