POLITIK Sverigedemokraterna ingår inte i den nya regeringen, men får ett stort inflytande över migrationspolitiken. Massinvandringen ser trots det ut att fortsätta.

I förmiddags presenterades den nya borgerliga regeringen. SD ingår inte, men kommer att agera stödparti åt regeringen. Likväl kommer partiet att få ett stort inflytande över migrationspolitiken.

— Det blir SD:s migrationspolitik formulerad på ett juridiskt hållbart sätt, sa statsministerkandidaten Ulf Kristersson (M) tidigare under dagen.

Även SD:s partiledare Jimmie Åkesson var nöjd med förhandlingarna:

— Den röst man lagt på mitt parti kommer att göra skillnad. Läser man hela dokumentet från första till sista sidan ser man att vi har gjort avtryck, säger Åkesson och fortsätter:

— Vi är med som att vi vore ett regeringsparti.

"Skärpt" migrationspolitik

De två första punkterna i ”Tidöavtalet” – regeringens sjupunktsprogram – är kriminalitet, samt migration och integration. Två områden där SD anser att man har lyckats få igenom sin politik.

Åkesson stoltserar nu med att den nya regeringen kommer att förena synen på asyl med EU:s minimi-nivå. Uppehållstillstånd ska i regel bli tillfälliga och man vill införa högre krav för att invandrare ska kunna bli medborgare. Det handlar om krav på ”vandel”, enkelt sagt att invandrarna ska ”sköta sig” om de vill ha medborgarskap.

SD vill också ”se över incitament” till frivillig återvandring bland de invandrare som inte har ”integrerats” bland svenskarna.

Åkesson vill också utreda om man kan skärpa reglerna kring utvisning till följd av brottslighet och utvisning för ”bristande vandel”, något som exempelvis kan utgöras av prostitution, missbruk eller ”association med kriminell organisation”.

Regeringen ska också genomföra en nationell folkräkning.

Massinvandringen fortsätter

Trots ”invandringskritiska partiets” stora inflytande verkar massinvandringen fortgå. Större delen av de ”förändringar” som SD har presenterat är att frågor ska utredas.

Trots att man vill använda EU:s minimi-nivå på asylinvandring kan exempelvis bidrag till asylinvandrare vara lika höga som idag, vilket fortsättningsvis gör Sverige mer attraktivt för invandrare. SD-politiken ställer också ”integrationen” av rasfrämlingar i fokus.

Kritiker pekar på hur pass lite SD har fått igenom i migrationsfrågan trots att man är största parti i regeringsblocket. Detta samtidigt som Liberalerna, som riskerade att åka ur riksdagen, har fått igenom många fler förslag i överenskommelsen.

Några förslag om att bryta upp rasfrämlingars medborgarskap och genomföra en storskalig återvandring återfinns inte i regeringens överenskommelse. Som väntat nämns heller ingenting om de etniska svenskarna eller dess intressen.