JUDISK MAKT. Skolor i Texas kommer inte att ändra sina antiarabiska uppgifter i skolböckerna.

Fredagen den 14 september var det omröstning i Texas’ skolstyrelse om skrivningar i skolböcker avsedda för motsvarande högstadie- och gymnasieelever, där arabvärlden utpekas som skyldig till problemen i Mellanöstern och konflikterna med Israel.

Det kommer även fortsättningsvis att finnas ett krav att skolorna till eleverna överför åsikten att ”Det arabiska förkastandet av staten Israel har lett till en pågående konflikt” i avsnittet om ”bildandet av befrielserörelserna i Afrika, Mellanöstern och södra Asien och anledningarna till pågående konflikter”, rapporterar Judiska telegrambyrån.

Den slutgiltiga omröstningen om eventuella ändringar i skolmaterialet sker i november.

Ändringar görs däremot i andra avsnitt. Under avsnittet ”Viktiga intellektuella, filosofiska, politiska och religiösa traditioner som påverkade grundandet av Amerika” kommer man att återinföra inriktningen ”judeo-kristendom (i synnerhet biblisk lag)”.

Den Torah- och gammaltestamentliga figuren Moses återinförs också under ”individer vars principer om lagar och styrande institutioner påverkade grundandet av Amerika”, medan den europeiske filosofen Thomas Hobbes kommer att tas bort.

Trots förslaget att ta bort referenser till försvararna av Alamo med omdömen som ”hjältemod” valde skolstyrelsen att behålla detta. De vill heller inte införa förslaget att som obligatorium omnämna Hillary Clinton som den ”första kvinna att vinna nomineringen till presidentkandidat för ett större parti”.

Källa:
High school textbooks in Texas blame Arab world for conflict with Israel


  • Publicerad:
    2018-09-24 09:00