INRIKES. Socialstyrelsen som tidigare godkände regeringens lagförslag om att tillåta ”könskorrigerande” kirurgi från 15 år – och detta utan föräldrarnas tillåtelse – har ändrat uppfattning. Myndigheten menar nu att det inte är lämpligt att genomför sådan kirurgi innan 18-årsdagen.

Lobbyn för sexuella avvikelser har dragit en nitlott Socialstyrelsen visar spår av förnuft. Foto: Pxhere.

Nu ändrar sig Socialstyrelsen helt om och säger nej till sänkt åldersgräns för ”könskorrigerande” kirurgi, skriver SVT Nyheter.

— Det är ett ingrepp som är irreversibelt. Då bör man vara rimligen säker på att det medför en bestående och betydande nytta för personen, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

År 2018 tillstyrkte Socialstyrelsen ett förslag från regeringen om en ny lag som skulle tillåta ”könskorrigerande” underlivskirurgi från 15 års ålder – utan tillstånd från vårdnadshavaren.

Socialstyrelsen var i sitt tillstyrkande ännu radikalare än regeringen. I lagförslaget stod att förutsättningen för ett kirurgiskt ingrepp var att personen måste antas ha samma könsidentitet i framtiden medan Socialstyrelsen ansåg att det inte behövdes. De ansåg istället att kirurgi inte bör ”kopplas till huruvida könsidentiteten kan antas vara densamma över tid”.

Efter att ha tagit del av Uppdrag Gransknings undersökning av den ”könskorrigerande” vården samt underlaget till lagförslaget om sänkt åldersgräns, ändrade sig myndigheten.

Uppdrag Granskning kunde i sitt program visa att vissa faktauppgifter i den utredning som legat till grund för lagförslaget var falska. Det framhölls i utredningen att många transpersoner ”tar sitt eget liv i väntan på operation på grund av det lidande som könsdysforin innebär för dem”.

När Uppdrag Granskning undersökte saken så visade det sig att det inte fanns belägg för det påståendet och att ingen visste varifrån uppgiften kom.

Socialstyrelsen, som fått i uppdrag av regeringen att bedöma om förslaget om en åldersgräns på 15 år är lämplig, har nu ändrat uppfattning i frågan och vill inte längre att åldersgränsen ska sänkas.

Lindén menar att grunden för Socialstyrelsens helomvändning i frågan är att det ska ha skett en ökning av unga transpersoner inom transvården och att många av dessa har neuropsykiatriska diagnoser.

— Den här snabba ökningen såg vi ju inte riktigt då och det är något ni har bidragit till att belysa, säger Lindén.


  • Publicerad:
    2020-05-12 17:55