INRIKES. Efter sex månader slänger Södersjukhuset spår som säkrats efter sexualbrott ifall inte brottet polisanmälts. 

Uppemot 800 personer söker sig varje år till akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm. Omkring 40 procent av de som söker sig dit går dock inte vidare och polisanmäler det brott de utsatts för vilket leder till att de bevis som säkrats efter topsning inte sparas längre än sex månader då sjukhuset slänger alla bevis på grund av platsbrist.

— Vi vill ju spara dem längre och vi har påpekat flera gånger att vi behöver större utrymmen, säger Anna Möller, ansvarig läkare på sjukhuset.

Detta har lett till att bevisning har hunnit förstöras då polis och åklagare ringer och efterlyser spårsäkringssatser. Som regel sparas DNA-spår som tagits vid sexualbrott i två år på andra sjukhus runt om i landet.

— Det är klart att de flesta blir besvikna. När de äntligen tagit mod till sig att anmäla. Blir det ett lagförslag måste ju sjukhuset tillgodose behovet av större lokaler, säger Möller.

Källa:
Platsbrist tvingar klinik att förstöra våldtäktsbevis


  • Publicerad:
    2018-01-09 09:45