TYSKLAND. Skrämmande statistik från bland annat OECD som sammanställts av Youtube-kanalen ”Black Pigeon Speaks” visar att med Angela Merkels invandringspolitik riskerar tyskar att redan 2020 bli i minoritet i den viktiga befolkningsgruppen män mellan 20-35 år. Ifall det tillåts att ske kommer Tyskland per automatik i framtiden totalt sett även få en icke-tysk majoritetsbefolkning.

Det mjuka folkmordet går dock att stoppa genom att till exempel stoppa invandringen och repatriera icke-tyskar från Tyskland. Dessa åtgärder måste dock införas så snabbt och resolut som möjligt för att kunna fungera.

Även i Sverige ser den demografiska situationen ut på ett liknande sätt och motstånd mot det planerade folkutbytet är viktigare än någonsin tidigare.

Se film nedan:


  • Publicerad:
    2016-03-21 13:25