BIELERPLANEN. På torsdag kommer SD att inleda sina landsdagar, då man bland annat förväntas rösta igenom den folkmordsplan som partiets judiska invandringschef Paula Bieler tagit fram.

Bielerkvartetten: Bieler i täten för det nya ”de fyras gäng”.

Sverigedemokraterna håller sin partikongress, ”Landsdagarna”, mellan den 23 – 26 november i Jönköping. Då ska bland annat en ny partistyrelse väljas, olika motioner behandlas och en ny invandringspolitik som öppnar upp för exempelvis arbetskraftsinvandring röstas om.

Sex kongressdeltagare har lämnat in skriftliga synpunkter på ett förslag till ny invandringspolitik som tagits fram av Paula Bieler. Nordfront har i flera artiklar granskat den så kallade Bielerplanen och kvinnan som ligger bakom.

LÄS MER: SD lanserar ”Bielerplanen” – öppnar upp för folkmord via arbetskraftsinvandring

I partiets nuvarande invandringspolitiska program från 2007 står:

I Sverige finns ett mycket stort antal människor som är helt eller delvis arbetsföra, men som saknar ett arbete att gå till. Arbetskraftsinvandring till Sverige behövs alltså inte och ska därför i princip inte förekomma.

I Paula Bielers nya förslag står istället att Sverigedemokraterna välkomnar: ”möjligheten att vid behov komplettera den svenska arbetsmarknaden med utländsk arbetskraft. ”

Eric Palmqvist från Norrbotten tycker att SD:s förslag till ny invandringspolitik inte är tillräckligt liberalt och vill bland annat att det ska bli lättare för kvinnor, som tagits hit som fruar av män i Sverige, att få stanna även om förhållandet upphör. Martin Westmont från Stockholm vill under rubriken ”Anhöriginvandring” lägga till att ”Ibland är familjeåterförening i hemlandet den bästa lösningen och ska därför alltid övervägas”. Fredrik Lindahl från Stockholm vill att det ”faddersystem där privatpersoner eller föreningar både organiserar mottagande av och tar försörjningsansvar för en eller flera flyktingar” som finns i Bielerplanen ska införas, men endast för privatpersoner.

LÄS ÄVEN: Mer om Bielerplanen och dess skapare

Kåkfarare och flashbackuppviglare till valberedningen
Runar Filper som dömts för brott vid sexton tillfällen, bland annat för misshandel, stöld och narkotikabrott, föreslås få sitta i den nya valberedningen som ska ta fram en riksdagsvalsedel.

Med sig till valberedningen föreslås han bland annat få Jörgen Fogelklou, som uppmärksammats för att han på Flashback bland annat skrivit att riksdagsledamöter från andra partier än Sverigedemokraterna bör få ”var sin kula med ingraverat namn”. Valberedningens sammansättning är i sig förstås intressant, med tanke på den ”nolltolerans” som avslutat flertalet karriärer för ambitiösa sverigedemokrater,.

Dagordning och stadgeförändringar
Bielerplanen kommer att behandlas tidigt på morgonen på fredag den 24 november, strax efter att Mattias Karlsson hållit tal. En kongressdeltagare, Jeff Ahl från Halland, har skrivit en motion där han förespråkar en annorlunda migrationspolitik än den partistyrelsen förespråkar. Ahl skriver:

Förslaget i denna motion är tänkt att komplettera och förstärka vår nollvision kring asylrelaterad migration, istället för en långsiktig vision så kan vi med resoluta åtgärder realisera nollvisionen omgående. När vi får reellt inflytande måste vi ha en politik som ger oss Sverige tillbaka, tiden är knapp och systemkollapsen kommer snart att bli fullständig. Vi kommer bara få en chans den dagen vi får reellt inflytande. Vi måste göra det vi kan för att återskapa det trygga Sverige vi en gång växte upp i, det är vi skyldiga våra barn och barnbarn samt de äldre som en gång byggde detta framgångsrika land. Det är dags för ett nödstopp för migration till Sverige.

Val av partistyrelse och valberedning kommer ske på lördagen strax efter klockan två.

I nuvarande partistadgar står:

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU), SD-Kvinnor och Fädernas kyrka utgör förbund inom partiet .

Partistyrelsen vill stryka den meningen och ersätta den med:

Partistyrelsen äger rätt att inrätta och avveckla förbund inom partiet samt upprätta erforderliga styrdokument för dessa.

Att det nya ungdomsförbundet lyder direkt under partistyrelsen är alltså inte nog, man vill även formalisera kontrollen över SDU/Ungsvenskarna så att partistyrelsen närsomhelst kan gå in och köra över eller helt enkelt avveckla ungdomsförbundet, likväl som de övriga förbunden inom partiet.

Nordfront återkommer med information från SD:s Landsdagar.

Källor:
Sverigedemokraternas invandringspolitiska handlingsprogram – 2007
Landsdagarna 2017
Sverigedemokraternas migrationspolitiska inriktningsprogram (Bielerplanen) – 2017
Förslag till valberedning
Brottslingar får inte företräda Sverigedemokraterna
”Judar är roten till allt ont” – antisemitiskt konto knyts till SD-topp
Motioner: Socialförsäkring och migration – SD:s Landsdagar 2017
Förslag till partistadgar för SD – 2017


  • Publicerad:
    2017-11-21 09:00