SYDAFRIKA. Det sydafrikanska partiet Front Nasionaal förbereder nu formella anklagelser mot Sydafrikas president för bland annat uppmaning till folkmord på vita.

Sydafrikas president Jacob Zuma uppmanade svarta att skjuta vita.

Sydafrikas president Jacob Zuma uppmanade svarta att skjuta vita.

Minst 3 000 vita farmare har mördats i Sydafrika sedan ANC tog över regeringsmakten 1994. Mord, gruppvåldtäkter och våldsamma övertaganden av gårdar är vardagsmat för vita sydafrikaner och något som implicit uppmuntras till av den svarta regeringen. Eftersom västmedierna lägger locket på är det få utanför Sydafrika som känner till vad som sker i landet.

Detta vill en samling av sydafrikaner nu ändra på genom att försöka få ett ärende om behandlat vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag och få Sydafrikas president, Jacob Zuma, åtalad för uppmaning till folkmord. Zuma är känd för att ha uttryckt en vilja att staten ska konfiskera vitas egendomar och för att ha sjungit om att döda vita boer på ett möte för rasistpartiet ANC.

I ett pressmeddelande som kommit Nordfront tillhanda skriver partiet Front Nasionaal att det tillsammans med grupperna Save the white people-stop the killing och South Africa today nu förbereder att formella anklaga Jacob Zuma för brott mot mänskligheten. Anmälarna hoppas att Internationella domstolen i Haag ska åta sig ärendet och inleda förundersökning och sedan åtal mot presidenten.

image00

Brotten som Jacob Zuma begått innefattar enligt anmälarna: Hatpropaganda, rasism, förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter och uppmaning till folkmord.

Anmälarna räknar upp ett antal fall där presidenten i sina tal hetsar mot och skyller landets problem på den vita befolkningen samt uppmanar till expropriering av vitas tillgångar.

I slutet av ett av sina tal stämde presidenten upp i sången ”Umzini Wam” som handlar om att skjuta vita. ”Vi kommer att skjuta dem. Vi kommer att skjuta dem med maskingevär. Du är en boer [vit] och du kommer att springa”, sjöng Jacob Zuma och hans anhängare. ”Detta är otvivelaktigt ett exempel på anstiftan av Sydafrikas majoritetsbefolkning att hämnas och begå folkmord på minoritetsbefolkningen”, skriver anmälarna i sin framställning.

Framställningen kommer presenteras för FN i New York och Internationella brottmålsdomstolen i Haag senare i år.

Läs framställningen i sin helhet nedan:

We, the undersigned petitioners, hereby wish to formally charge the President of the Republic of South Africa with committing the crimes of Racism, Hate Speech, Transgression of Basic Human Rights and inciting genocide and wish to urge this tribunal to immediately lodge an investigation and proceed with charges.

We base the charge(s) on the following:

1) During the 103rd birthday celebrations of the ruling African National Congress President Zuma made a speech before 1500 guests in the Cape Town International Convention Centre on 9 January during which he made the following racist reference about the population of South Africa who are of European descent: “They fought us wherever they found us.” The use of the term “THEY” is clearly indicated to exclude or alienate a minority of the population of the country purely based on their skin colour. This clear evidence of hate speech against all sections of the population whose ancestors originated from Europe was taken a step further when President Zuma stated that “All the problems in South Africa started in 1652 with the arrival of Jan van Riebeeck.” The fact that the descendants of all European settlers are not being regarded as welcome in the country was even more bizarrely emphasized on 10 January when the President had his official praise singer conduct a tribal ceremony to “exorcise” the spirit of Van Riebeeck from South Africa in a clear message that white South Africans are no longer welcome.

2) On the 10th of January at a speech in Cape Town President Zuma went even further by announcing that “…land reform on the base of willing seller/willing buyer is not working…” and that”…2015 will be the year of land expropriation…” This is a clear indication of the plans by the president to forcefully take away people’s homes and land and thereby denying them the basic right to a livelihood, which is universally regarded as a basic human right.

3) At the end of the speech made on the 10th of January the President ended off by leading the crowd of his followers in a song “Umzini Wam” which goes: “We are going to shoot them, and they are going to run. We are going to shoot them with the machine gun.” (Them and They refer to South Africans of European descent) This is undeniably an example of inciting the majority of South Africa to commit crimes of retaliation and genocide against the minority.

We respectfully urge you to intervene without delay to save an entire nation from being wiped out by the man who calls himself the democratically elected leader of South Africa.

The petition will be presented to the United Nations in New York and the International Criminal Court in The Hague later this year.

The petition can be signed by following this link: www.frontnasionaal.net


  • Publicerad:
    2015-01-14 23:40