FRÄMLINGSINVASIONEN. I den tyska delstaten Brandenburg vill man införa en praxis som automatiskt hindrar utvisning av ”flyktingar” som utsatts för ”högerextremistiskt våld”.

Tyska invällare kan få automatiskt asyl - bara de utsätts för brott.

Invällare kan få automatiskt uppehållstillstånd i Tyskland – bara de utsätts för brott.

Den tyska delstaten Brandenburgs inrikesministerium presenterade nyligen ett dekret som berör de främlingar som invaderat delstaten i form av ”flyktingar”.

Dekretet handlar främst om hur man ska beskydda främlingarna och förhindra att den egna befolkningen försvarar sitt territorium från dem. Bland annat skriver man:

Förutom att konsekvent förhindra och bekämpa kriminella handlingar är det nödvändigt med särskilt beskydd och omsorg ifall offren är människor av utländsk härkomst.

Inrikesministeriet menar att ”nyanlända” är särskilt utsatta och ”utan skyddsnät” och att utvisning kan göra livet svårare för dem. Man har därför också skickat en förfrågan till det federala parlamentet ifall det är möjligt att främlingar som drabbats av ”högerextremistiska våldsbrott” kan kompenseras med uppehållstillstånd. Detta eftersom ”dylika brott är särskilt svåra att uthärda ifall deras [flyktingarnas] framtid i den federala republiken är osäkrad”.

Man konstaterar även att en sådan åtgärd skulle kunna minska benägenheten hos ”högerextremister” att begå sådana brott, då ”konsekvensen skulle motverka syftet”.

Någon plan för att kompensera de tyskar som utsätts för sexual- och våldsbrott i främlingsinvasionens spår återfinns ej i dekretet.

Under 2015 då Tysklands förbundskansler Angela Merkel öppnade landets gränser för dryga miljonen rasfrämlingar uppges ”högerextrem brottslighet” ha ökat med 23 procent i hela landet.

Källa:
German State Wants to Block Deportation of Migrants If They Are Victims of ‘Right Wing’ Crime


  • Publicerad:
    2017-01-04 20:20