ANTIFA. USA:s inrikessäkerhetsminister klargjorde igår att Antifa lever upp till kriterierna som krävs för att de ska kunna klassificeras som inhemska terrorister.

Den nuvarande inrikessäkerhetsministern Chad Wolf beskrev igår i ett uttalande grupperingen Antifa och dess verksamhet:

Saken med Antifa”, sa han, ” är att det är inte bara en enstaka grupp. Det är en löst sammanknuten organisation som är väldigt svår att definiera, det är mycket svårt att definiera vilka som är en del av den.” Han sa även:

— Jag menar vi ser dem agera autonomt när de angriper ordningsmakten och autonomt när de av vissa orsaker attackerar utvalda tjänstemän, detta är definitionen för inhemsk terrorism.

Webbtidningen The Post Millennial (TPM) påminner om att det finns en groende folklig oro för Antifa och dess inblandning i våldshandlingar över hela USA och även i Kanada och i många andra delar av världen.

Man pekar också på att det nyligen till och med gick upp för Facebooks högsta ledning att Antifa främjar våld då man stängde ner många av organisationens konton och grupper.

Bakgrunden till allt detta är de fortsatta oroligheterna i många amerikanska städer, i synnerhet de på västkusten.

Wolf nämnde även i sitt uttalande att FBI för närvarande genomför åtskilliga med varandra samverkande utredningar om Antifa och dess många halvofficiella förgreningar.

Wolfs tal berörde även det faktum att, medan de federala organen är mer än villiga att hjälpa till, på vilka sätt de kan – och som behövs, så är det, när det kommer till kritan, upp till lokala och statliga polismyndigheter att upprätthålla allmän ordning i sina egna områden.

Ministern betonade speciellt att i frånvaro av tillräckliga åtgärder mot upploppen vidtagna av lokala myndigheter ”har individer rätt att skydda sig själva, sina verksamheter och det som de har ägnat hela sina liv åt att bygga upp”.

Han tog också upp frågan om hur ordningsmakten själv drabbas av terrororganisationen Antifas verksamhet. Över hundra federala poliser har skadats hittills i år i sammandrabbningar med organisationens aktivister bara i staden Portland.

Staden är en av de polisdistrikt där den lokala polisen ofta får direktivet att lämna upploppsmakarna i fred.

Många av dessa skador är ögonskador orsakade av laserpistoler som medlemmar i Antifa ofta har på sig under protesterna. Vissa av dessa laservapen är tillräckligt kraftfulla för att kunna orsaka permanent ögonskador eller till och med total blindhet.

Antifa är också kända för att konvertera fyrverkerier till provisoriska granatkastare, vilket kanske framstår som ganska harmlöst för den oinvigde. Inte desto mindre är det här vapen som är effektivt dödliga inom sitt verkansområde.


  • Publicerad:
    2020-08-30 21:15