MASSINVANDRING. Världsbankens tillträdande chefsekonom Paul Romer menar att Sverige borde upprätta reservat till bidragsinvandrare där de får klara sig efter bästa förmåga utan att belasta samhället ekonomiskt. Detta område skulle inhägnas och där skulle främlingarna leva separerade från det svenska folket.

paulromer

Paul Romer är aktuell som nyutnämnd chefsekonom vid Världsbanken. Han är en världsberömd amerikansk ekonom men har också gjort sig känd som en kontroversiell debattör. När den världskände ekonomen var på Sverigebesök tidigare i höst uttalade han sig om den så kallade flyktingkrisen.

Romer menar att Sverige som är ett glesbefolkat land borde hägna in ett område stort som Hongkong där man kan placera bidragsinvandrare. Hans idé går ut på att låta främlingarna klara sig så bäst de kan utan att på något sätt belasta samhället och att de bör hållas separerade från den svenska befolkningen.

— Det viktiga är då att denna frizon ska räknas som en fristående enhet, med egna lagar och regler – inte som en del av Sverige. De som bor där ska inte bli svenska medborgare, utan leva sitt liv helt separat från övriga samhället, säger Romer.

— Det betyder att lönerna kan vara lägre, arbetstiderna längre – och så vidare. Mot Sverige ska det råda strikt gränskontroll, vilket gör det omöjligt för frizonens invånare att flytta till andra sidan om gränsen. De blir, helt enkelt, tvungna att ekonomiskt klara sig själva, förklarar Romer vidare.

Romer har framfört liknande förslag även i USA vilket väckt debatt men ännu har inga beslutsfattare hakat på hans idéer. Han beskrivs som en optimist, åtminstone på lång sikt. Han menar att det egentligen inte finns några hinder för fortsatt ekonomisk tillväxt som baseras på teknisk utveckling och ökad kunskap.

— Men samtidigt måste det finnas beslutsfattare som vet vad de vill och vågar ta risker, poängterar Romer.

Källa:
”Skapa en frizon för flyktingar i Sverige”


  • Publicerad:
    2016-10-09 18:25