METOO. Aftonbladets kvinnor skulle gemensamt publicera vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier på sin arbetsplats. ”Dokumentet 2.0”, som rapporten har kommit att kallas, stoppades dock av Aftonbladets ansvariga utgivare Sofia Olsson Olsén.

Redan på 1970-talet skrev Aftonbladets kvinnliga medarbetare ned en samling vittnesmål i en text som fick namnet ”Dokumentet”, där de beskrev alla sexuella trakasserier och övergrepp de tvingades att utstå i sitt arbete av kollegor.

Även på 70-talet tycks manliga reportrar på Aftonbladet ha dolt sina sexualbrott bakom en dimma av marxistiska idéer.

— Vi hade ju klara vänstersympatier, de flesta av oss som jobbade där. I den vänsterideologin finns något sorts element av att ”vi är progressiva”, berättar journalisten Sven Melander om sin tid på Aftonbladet inför en dokumentär som ska göras om ”Dokumentet”.

— Skrapar du på den ytan så var vi sexistiska, förtryckande och oseende, fortsätter Melander och menar att de ”gick på myten om sig själva”.

Med tanke på MeToo-kampanjen, där Aftonbladet pekats ut som en arbetsplats med särskilt mycket sexuella trakasserier och övergrepp, så har tidningens kvinnliga medarbetare tillsammans skapat ett ”Dokumentet 2.0”.

Eva Franchell, Gunilla Granqvist, Åsa Linderborg, Frida Söderlund och Ebba Thornéus, som lett arbetet med Dokumentet 2.0, höll under tisdagen ett stormöte där man presenterade delar av innehållet. Stormötet skulle följas av en presskonferens under torsdagen, där rapporten också skulle offentliggöras. Men efter att ha tagit del av rapporten i sin helhet under onsdagen valde Aftonbladets ”publisher” Sofia Olsson Olsén att stoppa publiceringen, trots att den enligt uppgift inte ska ha innehållit några ”graverande uppgifter” samt att alla namn anonymiserats.

De fem kvinnorna tvingades att kalla sina kvinnliga kollegor till ett nytt stormöte, där Olsson Olsén också deltog och fick försvara sitt beslut. Enligt uppgifter som Journalisten tagit del av ska stämningen bland det 60-talet kvinnor som deltog på stormötet ha varit upprörd och många menade att chefredaktören svikit dem. Olsson Olsén ska dock ha menat att hon har ett ”ansvar” för personer som kan komma att känna igen sig i rapporten, samt att Dokumentet 2.0 är att betrakta som en ”intern handling”.

I ett mail till Journalisten skriver Sofia Olsson Olsén:

Dokumentet 2.0 är ett medarbetarinitiativ av en grupp kvinnor på Aftonbladet i samband med #metoo-kampanjen. Jag tycker initiativet är väldigt bra, vilket jag har sagt flera gånger. 

Vid en eventuell publicering i Aftonbladets kanaler, där jag är ansvarig utgivare, måste jag självklart gå igenom materialet ordentligt utifrån ett pressetiskt perspektiv. Det tror jag alla har respekt och förståelse för.  

Jag vill framhålla att jag inte på något sätt lägger mig i initiativgruppens arbete eller hur den väljer att presentera sitt material internt och externt. Den frågan äger gruppen och bestämmer helt och hållet själva över. Det jag har att fatta beslut om är, som sagt, vad som publiceras i våra egna kanaler där jag är ansvarig utgivare”, skriver Sofia Olsson Olsén i mejlet.

Efter att Journalisten publicerat avslöjandet om att Aftonbladet stoppat publiceringen ska de ha kontaktats av tidningens ställföreträdande ansvariga utgivare Lena Mellin, som förtydligar att Olsson Olsén endast har stoppat publicering via Aftonbladets kanaler, men att kvinnorna fortfarande är fria att publicera rapporten själva om de vill.

Källa:
Sofia Olsson Olsén stoppar Dokumentet 2.0


  • Publicerad:
    2017-11-24 17:00