USA. Hillary Clinton vill ta bort den amerikanska konstitutionens andra tillägg som ger amerikaner rätt att bära vapen. Donald Trump motsätter sig det hela och anklagas nu för att uppmana till våld mot Clinton genom ett uttalande han gjort kring rätten att bära vapen.

Den amerikanska presidentvalkampanjen fortskrider och med den följer skandaler, anklagelser och starka reaktioner som haglar runt de båda kandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump. Det andra tillägget i den amerikanska konstitutionen ger amerikaner rätt att bära vapen, något som Clinton motsätter sig och avser att ta bort om hon blir vald till USA:s nästa president. Trump å andra sidan anser att amerikaner även i fortsättningen ska ha denna rättighet.

I ett uttalande som Trump gjorde i North Carolina tog han upp frågan kring det andra tilläggets vara eller icke vara och att Clinton, om hon blir vald, kan handplocka domare till högsta domstolen och därmed ta bort rätten att bära vapen. Trump ska ha sagt att de enda som kan sätta stopp för det hela är just förespråkare för det andra tillägget vilket kan kopplas till amerikaner som bär vapen.

Trumps uttalande till sina väljare i North Carolina har nu fått amerikansk media att starta en hetskampanj mot presidentkandidaten där de menar att han förespråkar våld mot den rivaliserande presidentkandidaten Clinton. Frågan kring vapenlagarna är av stor vikt för båda kandidaterna och många menar att denna presidentvalkampanj är ovanligt hätsk till sin natur.

Källa:
Trumps uttalande – en uppmaning att ta till våld?


  • Publicerad:
    2016-08-13 22:00