POLITIK. Centerledaren Annie Lööf har på förmiddagen meddelat talmannen att hennes sonderingar för ett underlag till en möjlig regeringsbildning har misslyckats.

Annie Lööf (C)

Under en vecka har Centerledaren Annie Lööf haft talmannens uppdrag att sondera bland de andra partierna i riksdagen om en möjlig regeringsbildning och en statsministerkandidat. Idag avslutade hon det arbetet och meddelade talman Andreas Norlén att hon har misslyckats med uppdraget.

Vid en presskonferens efter mötet med talmannen berättade Lööf att hon under veckans samtal har arbetat för tre huvudalternativ:

  1. En Alliansregering i koalition med Socialdemokraterna i form av budgetsamarbete, eller en Alliansregering som tolereras av Socialdemokraterna.
  2. En Alliansregering med stöd av Miljöpartiet, med samarbete i framför allt miljö- och klimatfrågorna.
  3. En borgerlig minoritetsregering bestående av Centerpartiet och Liberalerna, som tolereras av tillräckligt många andra partier.

Inget av dessa alternativ har visat sig genomförbara eftersom ett eller flera partier säger nej till antingen samarbetspartierna eller statsministerkandidaten.

Därför meddelar Lööf också att det i nuläget är fruktlöst att gå fram i riksdagen med en statsministeromröstning, vilket innebär att hon meddelat talmannen att hon själv inte kandiderar. I alla fall inte just nu.

Med en viss bitterhet pekar Lööf ut Moderaterna och Socialdemokraterna som de partier som blockerar blocköverskridande lösningar, framför allt därför att de inte kan acceptera en statsministerkandidat från något annat parti.

Lööf är tydlig med att alla hennes sonderingar bara inbegripit sex av riksdagens partier – Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har utestängts helt från samtalen.

Nu blir det talmannens sak att avgöra hur man ska gå vidare i försöken att bilda en kapabel regering som har möjlighet att vinna riksdagens gillande.

Källa:
Annie Lööf misslyckades – avslutar sonderingarna


  • Publicerad:
    2018-11-22 11:10