LIVSMEDEL. Det giftiga grundämnet arsenik finns i sex vanliga risprodukter som säljs i matvarubutiker över hela landet. Arsenik kan även i mycket små doser ge upphov till cancer och diabetes.

Risplantage

Sveriges Television lät nyligen undersöka tio populära livsmedel baserade på ris, chockerande nog fann man arsenik i över hälften av de testade produkterna. Bland produkterna fanns bland annat riskakor, frukostflingor för barn och helt vanligt ris.

— Den oorganiska arseniken är framför allt cancerframkallande och väldigt toxisk, så den påverkar cellerna på alla möjliga sätt. Förutom cancer påverkar den immunförsvaret, den ger effekter på lungorna, njurarna och levern, säger Marie Vahter, professor i miljömedicin på Karolinska Institutet.

Enligt Vahter behöver man bara få i sig en extremt liten dos av giftet dagligen för att kroppen ska ta stor skada.

— Det finns egentligen ingen dos där det inte finns någon risk alls. Det är det som är problemet med många cancerframkallande ämnen, även arsenik. Och arsenik är kanske ett av de mest potenta cancerframkallande ämnena som vi har i vår miljö och i vår mat.

Farligast är det för små barn som har svårare för att göra sig av med arseniken. Faran ökar även ju mindre man väger och även vuxna som äter mycket ris löper en stor risk.

Anledningen till att ris ens innehåller arsenik är att det förekommer i grundvattnet där det mesta riset odlas. Idag saknas det helt riktvärden för hur mycket arsenik en produkt får innehålla, något Marie Vahter tycker att man borde hitta en lösning på.

— Det borde finnas ett gränsvärde. Jag vet att de har tagit upp problemet i den europeiska livsmedelsmyndigheten men jag tror att de får lov att trycka på, menar hon.

— Kanske beror det på att det finns ganska mycket ris och man vet inte hur man ska få fram nya produkter. Ett gränsvärde hjälper inte särskilt mycket om det slår ut hela marknaden. För det är väldigt många människor som är beroende av ris, avslutar hon.

Källa:
Ny mätning visar: Arsenik i sex populära risprodukter


  • Publicerad:
    2015-02-19 18:50