PARIS. I sommar kommer en festival hållas som främst svarta kvinnor kommer tillåtas besöka. Stadens borgmästare vill nu förbjuda och polisanmäla evenemanget för diskriminering.

Paris borgmästare, Anna Hidalgo och Araia Ghirmai Sebhatu från rörelsen Black Coffee.

Det afrofeministiska kollektivet Mwesi anordnar en festival i sommar med namnet Nyansapo. Syftet är att tillställningen ska fungera som en mötesplats för svarta kvinnor där ”strategier och solidaritet” kan diskuteras. På eventets Facebook-sida skriver de att det är ett evenemang ”med rötterna i svart aktivistisk feminism på europeisk nivå”.

Festivalen kommer att innehålla olika separatistiska avdelningar där bara en viss ras är välkommen. Den allra största avdelningen är till för endast svarta kvinnor. I en annan del får svarta av alla kön vistas och i en tredje del tillåts vita att vistas.

Paris borgmästare, Anna Hidalgo från Socialistpartiet, har nu uttalat sig om att hon vill förbjuda och polisanmäla festivalen. Hon anser att den är diskriminerande gentemot de personer som exkluderas, alltså icke-svarta.

Araia Ghirmai Sebhatu, grundare till den svenska rörelsen Black Coffee, som beskriver sig själva som radikala, förespråkar separatistiska rum.

— Det behövs trygga rum där människor kan hämta styrka av varandra och där man kan lyfta vissa frågor. Detta gör att vi kan få en starkare roll när vi befinner oss i stora grupper i majoritetssamhället, säger Sebhatu.

Sebhatu menar även på att uppdelningen av svarta och vita inte ska anses som diskriminering och hoppas nu på att ärendet prövas i domstol.

Källa:
Borgmästare vill förbjuda festival för svarta kvinnor


  • Publicerad:
    2017-05-30 19:00