EKONOMI. Två tunga samhällsdebattörer kräver att affärsbankerna fråntas rätten att skapa pengar ur intet och att staten återtar kontrollen över den svenska kronan.

I en artikel på DN Debatt kräver debattörerna Samuel Kazen Orrefur och Daniel Suhonen att svenska staten återtar skapandet, driften och kontrollen av våra pengar från de privata bankerna. De menar att bankernas unika privilegium att skapa krediter är direkt samhällsfarligt.

Debattörernas kritik av bankerna är bitvis mycket hård:

De tar hutlöst betalt för våra livsnödvändiga vardagstjänster samtidigt som de stänger sina bankkontor. Bankerna har skyhöga marginaler på våra bolån mot nollränta på våra sparkonton. De återkommer som bulvaner i penningtvättsaffärer. De flyttar sina huvudkontor utomlands för att slippa skatt … Då bankerna tjänar mer pengar ju mer de lånar ut skapas starka incitament att fortsätta expandera penningmängd och skuldsättning … Resultatet är att bankerna i dag skapar pengar mycket snabbare än bnp växer vilket leder till en rad problem.

De problem som debattörerna pekar ut är skenande priser på fastigheter, före­tag och aktier i stället för produktiva investeringar, skenande ekonomisk ojämlikhet och en ökande risk för finanskriser.

För att ge Sverige ett robust bank- och penningsystem måste staten återta kontrollen över den svenska kronan, menar Kazen Orrefur och Suhonen.

Kronan är en kollektiv nyttighet och bör precis som försvar, rättsväsende, vägar och annan central infrastruktur drivas av staten och skapas i lagom mängd för att ekonomin ska fungera säkert och effektivt.

För att lösa problemet föreslår debattörerna tre viktiga reformer. För det första att Riksbanken en kontobaserad e-krona. E-kronan skiljer sig från bankernas pengar genom att den är robust och säker och återcirkuleras precis som dagens kontanter.

För det andra föreslås att Riksbanken aktivt börjar skapa e-kronor. ”På så vis kommer nyskapade pengar ut i realekonomin där de kan bidra till något produktivt i stället för att trissa upp tillgångspriser”, menar debattörerna.

Det tredje reformförslaget är att fullständigt slopa banksubventionerna. Kvarvarande affärsbankspengar konverteras till statliga e-kronor, vilket bland annat medför att bankerna tvingas betala tillbaka alla pengar de skapat till staten.

Debattörerna menar att dessa reformer är det enda sättet att återvinna medborgarnas förtroende för det politiska systemet.

Affärsbankerna fråntas privilegiet att skapa svenska kronor. Bankerna tillåts bara låna ut kronor de först lånat in och måste kunna gå i konkurs utan allvarliga risker för ekonomin. Så ökar vi jämlikheten och undviker nya farliga kriser.

Källa:
Ta ifrån affärsbankerna rätten att skapa pengar


  • Publicerad:
    2019-03-19 11:20