FEMINISM. Svenska medier rapporterar nu om den feministiska genusforskningens senaste vetenskapliga framsteg. Det patriarkala förtrycket har nu hittats även hos män som ler och är trevliga mot kvinnor.

Grovt sexistisk mansgris?

Grovt sexistisk mansgris?

Expressen skrev igår om ett av världens största ”demokratiproblem”, vilket tidningen menar är ”sexism”. Artikeln har rubriken ”Forskare: Mäns leende kan vara dold sexism” och handlar om en ny studie som kommit fram till att även snälla män som ler mot kvinnor kan vara sexistiska kvinnoförtryckare, enligt feministiska forskare.

Expressen rapporterar att det finns två former av sexism: ”fientlig sexism” och ”välmenande sexism”. Den tidigare mer obekanta ”välmenande sexismen” definieras på följande sätt:

  • Är mindre negativ på ytan och reflekterar en mer ädel och positiv syn på kvinnan.
  • Man ser kvinnan som varm och ren: en hjälplös (och inkompetent) varelse som är i behov av mannens beskydd.

Att kvinnor generellt sett ofta är svagare än män och i vissa situationer tjänar på att beskyddas av män spelar tydligen ingen roll.

Den nya studien bygger på att observatörer iakttagit hur 27 par interagerade med varandra. Expressen skriver följande:

De män som ägnade sig åt så kallad ”fientlig sexism” upplevdes som mindre vänliga och log mindre under konversationerna med sina kvinnliga samtalspartners. De män som hängav sig åt så kallad ”välmenande sexism” uppfattades som varmare och var mer benägna att le under samtalen.

Enligt forskarna bakom studien visar detta att en viss typ av sexism kan gömma sig bakom ett avväpnande kroppsspråk och en artig vokabulär. Den tillåter män att fortsätta sprida nedsättande tankar om kvinnan utan att andra märker det.

Huruvida forskarnas slutsats är att män endast kan sluta vara sexister genom att bli inlåsta på ett munkkloster eller liknande förtäljer inte Expressens artikel.

Källa:
Forskare: Mäns leende kan vara dold sexism


  • Publicerad:
    2015-03-14 17:15