OPINION. Förtroendet för ”gammelmedia” och journalister i allmänhet minskar allt mer visar en ny undersökning från Edelman Trust Barometer. Samtidigt ökar förtroendet för sökmotorer.

”Gammelmedias” förtroende bland folket minskar i allt snabbare takt samtidigt som förtroendet för sökmotorer ökar. Pr-byrån Edelmans senaste förtroendemätning visar för första gången att förtroendet för sökmotorer är större än förtroendet för massmedia, 52 procent respektive 50 procent.

Detta gäller särskilt bland generationen som man kallar för ”millennials” (personer födda efter 1978) där 62 procent har sökmotorer som sin huvudsakliga källa till information.

Vad undersökningen också visar är att svenskarna är det folk som har näst lägst förtroende för institutioner i hela världen. De flesta, hela 76 procent, uppger att den mest trovärdiga källan för nyheter är familj och vänner medan förtroendet för journalister ligger på låga 24 procent.

— Vi litar mer på informationen från familj och vänner än från en akademisk expert. Sverige har gått från att vara världens kanske mest kända vi-samhälle, till att bli ett jag-samhälle. Åtminstone vad gäller tillit. Vi litar nu i högre grad på sökmotorer än på traditionella medier. För att lita på informationen vi tar del av, vill vi vara med och samla in den, säger Mattias Ronge, Vd på Edelman Deportivo.

Källa:
Större förtroende för sökmotorer än för medier


  • Publicerad:
    2016-02-25 22:50