JURIDIK En man i 50-årsåldern friades under stort mediespektakel från ett åtal om barnvåldtäkt på grund av oklarheter kring ordet ”snippa”. Men nu har HD beordrat hovrätten att ta om rättegången.

I början av året tog hovrätten för västra Sverige upp ett fall där en man i 50-årsåldern tidigare dömts för våldtäkt mot barn. Hovrätten kom dock att fria mannen eftersom åklagaren använt ordet ”snippa” i sin gärningsbeskrivning, vilket gjorde att domstolen inte kunde avgöra huruvida mannen verkligen penetrerat flickan med sina fingrar.

Då någon alternativ yrkan – såsom sexuellt övergrepp mot barn – inte fanns kunde domstolen bara ta ställning till huruvida det rörde sig om en våldtäkt, resonerade hovrätten.

Ärendet kom att överklagas till Högsta domstolen och hovrätten utsattes för skarp kritik, vilket bland annat ledde till att Socialdemokraterna i Göteborg tvingade två nämndemän att avgå.

Nu har Högsta domstolen beordrat hovrätten att ta om hela rättegången. Hovrättens domare ansåg inte att det var möjligt att korrigera åtalet med en alternativ gärningsbeskrivning som åklagaren inte lagt till, men där håller inte HD med.

— I ett brottmål är domstolen visserligen bunden av gärningsbeskrivningen från åklagaren – det är ramen för processen. Men åklagaren ska också sätta en etikett på gärningen, och den etiketten är rätten inte bunden av, säger Stefan Johansson, justitieråd vid Högsta domstolen, till DN.

Eftersom domstolen konstaterat att en brottslig handling utförts måste man i det här fallet enligt HD ta upp saken för diskussion även om det faller utanför det åklagaren yrkat på.

— Någonstans går en gräns, och vi anser att den gränsen går när det står klart för domstolen att det finns en annan rubricering som kan vara tillämplig. Här finner ju hovrätten att själva handlingen är bevisad, och i en så klar och tydlig situation har hovrätten inte bara möjlighet, utan också skyldighet att ta upp detta, säger Stefan Johansson.

Enligt Stefan Johansson hade man kunnat lösa problematiken med rubriceringen genom att kommunicera med parterna, ta en paus i förhandlingen och sedan börja om så att den åtalade får möjlighet att förbereda försvar mot den alternativa rubriceringen.

Anders Hagsgård, som är president på hovrätten för västra Sverige, välkomnar HD:s dom.

— Nu vet vi att vi hade en större skyldighet att vägleda parterna här. Det har funnits olika uppfattningar bland olika domare om hur långt domstolen ska gå, säger han till DN.

Fallet kommer att tas om på en ny avdelning hos hovrätten för västra Sverige och med andra domaren. Även åklagaren har bytts ut. Det kan också redan från start komma att bli en ny brottsrubricering.

I klippet nedan diskuterar Nordfronts Simon Holmqvist och Marcus Hansson den ursprungliga ”snippa”-domen och turerna kring den. Inspelningen gjordes i mars: