TERRORSTATEN ISRAEL. Ett kvotsystem för palestinska bönder hindrar deras tillgång till sin mark. Syftet antas vara att illegala israeliska ockupanter ska kunna roffa åt sig odlingsmarken.

Palestinska bönder skyndar sig att skörda sina oliver innan deras utmätta tid är ute. Skärmbild: Youtubevideo.

Palestinska bönder som genom Israels illegala ockupationspolitik ”råkar” ha hamnat på ”fel sida” om Israels mur har drabbats av ytterligare restriktioner att kunna bruka sin jord. Israel har infört ett kvotsystem som reglerar hur mycket palestinierna får använda sin mark.

Palestinierna anser att detta är en del i en israelisk plan att stjäla deras egendom.

De stängsel och murar som Israel uppförde i början av 2000-talet som en barriär mot ännu icke-ockuperade delar av Västbanken, sattes enligt Israel upp som en ”nödvändig tillfällig lösning” på problemet med den så kallade andra intifadan. Muren befinner sig enligt FN till 85 procent på palestinsk mark.

Tjugo år senare är stängslen fortfarande kvar och åtgärderna mot den palestinska civilbefolkningen skärps alltmer.

Långa avsnitt av den uppförda muren har byggts på land som stulits från palestinska bönder, vilket innebär att en del av deras jordbruksmark ”hamnat” på den israeliska sidan.

Men bönderna måste dessutom ansöka om tillstånd från Israels civilförvaltning på Västbanken för att de ska få tillgång till sitt eget land. Nyligen har reglerna skärpts för vilken form av åtkomst palestinierna kan få till sin odlingsmark i form av hårdare kvoteringssystem.

Förändringarna i kvotsystemet inkluderar hur många gånger en bonde varje år får lov att passera en gränsstation. Maximalt tillåtna resor genom gränsstationen är beroende av vilken sorts gröda bönderna odlar. För oliver handlar det om 40 gånger om året, fikon 50 gånger om året, 30 gånger för korn, och 220 gånger för tomater eller jordgubbar.

Allt färre bönder får tillstånd
När en bondes pott för tillåtna passager uttömts måste bonden ansöka om ett nytt tillstånd, under förutsättning att israeliska tjänstemän anser att det finns ett behov av att utöka antalet tillåtna gränspassager, något som utnyttjas godtyckligt av Israel. Under år 2018 ökade antalet avslag till 72 procent av ansökningarna mot 24 procent fyra år tidigare.

Förutom den nya hårdare inofficiella policyn att bevilja färre gränspassager finns även andra begränsningar av markåtkomst, bland annat baserat på faktorer som årstider. Exempelvis får olivodlare en enda månad på sig att skörda hela årets skörd oavsett om odlarens familj har tillräckligt med arbetskraft för att kunna utföra sitt arbete under den tiden. Innan muren byggdes kunde många bönder efter en kort sträcka ta sig till sina odlingsmarker. Nu kan de – beroende på var de bor – tvingas resa lång väg för att först ta sig till en gränsstation innan de kan nå sin mark.

Det finns dessutom fler tvivelaktiga israeliska regler för palestinierna: israelerna har satt i system att dela upp de palestinska jordbrukarfamiljernas marker i många små lotter fördelade på flera familjemedlemmar, för att sedan vägra dem låta bruka lotterna eftersom Israel gör bedömningen att de individuella lotterna är för små för att använda till jordbruk.

Många palestinier betraktar de israeliska reglerna som inget annat än ett knep för att få dem att överge sin odlingsmark, som sedan kan odlas av illegala israeliska bosättare eller deras gästarbetare.

Källor:
Ha’aretz: Israel Limits West Bank Farmers’ Access to Lands Near Green Line
RT: Israel cuts Palestinian farmers’ access to their land behind separation wall with yearly quotas


  • Publicerad:
    2019-11-25 17:30