SIONISM. I Virginia, USA, vill judiska lobbyorganisationer ta bort fakta om Israel.

I hundra år har judiska lobbygrupper kämpat för att i amerikanska skolor ta bort skolmaterial som på något sätt kan framställa judar, det judiska folket, eller den judiska staten Israel i ett ofördelaktigt ljus. Man lyckades tidigt bland annat få bort William Shakespeares drama Köpmannen i Venedig från undervisning och skolbibliotek i många skoldistrikt. Och arbetet pågår fortlöpande.

Aktivister i Virginia, USA, försöker nu skydda kvalitén på statens skolböcker sedan det har avslöjats att en judisk lobbyorganisation försöker göra drastiska ändringar i skolmaterialets texter. De föreslagna ändringarna skulle skapa en falsk bild av Israel och deras internationella relationer. Det handlar om Israels historia som stat, medveten falsifiering av landets militära ockupationer och pågående utrikespolitik, apartheiden i landet och fördrivningen av palestinier.

Skolböcker ska fyllas med lögner
De föreslagna förändringarna denna gång har framställts av den israeliska lobbygruppen Institutet för läroplaner (ICS) i vad som kallas ett ”strategiskt initiativ”.

Deras lista på material som ska ändras eller strykas i skolundervisningen är:

1) Ta bort hänvisningar som att Israel ”ockuperar” de områden som de anföll, intog och annekterade 1967 under sexdagarskriget. Ordet ”kontrollerar” får heller inte stå i skolböckerna, kräver institutet. Ändå går går sådana omskrivningar emot internationella beskrivningar av Israels aggressionspolitik gentemot Palestina, Jordanien, Syrien och Egypten sedan 1967.

2) Kartorna måste ändras så att de erkänner områdena av östra Jerusalem och Golanhöjderna som israeliska. Detta trots att varken USA eller de flesta andra länder inte erkänner dessa ockuperade områden som israeliska.

3) Ockuperade områden ska inte längre få kallas det, utan heta ”infångade” områden.

4) Uttrycken ”judiska bosättare” och ”bosättningar” ska ersättas med ”byggande av hem och samhällen”.

5) En lektion som innefattar visningen av en videodokumentär gjord av Reza Aslan, iransk-amerikansk akademiker, författare, producent och TV-presentatör, ska helt och hållet strykas.

6) Läsandet av den palestinska politikern Hanan Ashawis biografi och arbete ska strykas.

7) En serieruta med titeln Reglerna för Mellanösterns fredsspel ska bytas ut mot en serieruta föreställande en arabisk självmordsbombare som håller upp en ”Vägkarta till fred” med gisslan.

Lobbygrupp skryter med att de ofta lyckas manipulera skolmaterial
Chefen för ICS är judinnan Aliza Craimer Elias. I en videointervju publicerad tidigare i år skryter hon om att hennes företag arbetar ”bakom scenen” med skolboksförlag för att redigera uppgifter om Israel och för att utbilda lärare i ICS-skolmaterial.

Elias säger att många av de viktigaste skolboksförlagen ”ofta kommer till oss för att samarbeta med dem om manuskript och skolmaterialframställning”, och tillägger att ungefär 85 procent av deras förslag till slut accepteras. Denna enda lobbyorganisation hävdar själva att de hittills har drivit igenom 11 500 ändringar i amerikanska skolböcker.

Reaktion från icke-judiska aktivister
När Virginias koalition för mänskliga rättigheter, som representerar 16 Virginiabaserade fredsgrupper, fick reda på de nu föreslagna ändringarna, har de tillsammans med ett tiotal lärare eller fler skrivit en framställan till många av de förlag som ger ut skolböcker att de inte ska acceptera den judiska lobbygruppens ändringar eftersom de anser att de inte utgör fakta utan är förvridna, partiska och exkluderar andra legitima beskrivningar. De vädjar även till statens ledande organ om att de ska ”frysa de föreslagna ändringarna” i Virginias samhällskunskapsböcker i skolorna och ”inte anta dem förrän en panel bestående av kvalificerade och icke-partiska akademiska experter har konsulterats”.

Ännu har inte guvernörens ämbetsmän svarat på brevet, men Virginias människorättskoalition säger att de ska träffa tjänstemän på utbildningsnämnden och andra statliga politiker.

— Detta är ett ganska enkelt ärende, säger Paul Noursi från Virginakoalitionen för mänskliga rättigheter.

— Man ska kalla saker vid sina rätta namn: illegala bosättningar är illegala bosättningar, och därför ska man kalla dem det. Militär ockupation är militär ockupation, och det måste benämnas så, det måste läras ut så i läroböcker, säger Noursi.

Källor:
Israel advocacy groups demand questionable changes to Virginia textbooks, reports IRmep
Listen: Israel lobby seeks to erase occupation from Virginia schoolbooks
ICS Lobbyvideo (YouTube)


  • Publicerad:
    2018-07-17 14:15