INRIKES. En manifestation är planerad till 24 maj mot den svenska regimens försök att förbjuda urnordiska symboler.

Det är det Nordiska Asa-samfundet som den 24 maj planerat att hålla en manifestation utanför riksdagen i Stockholm. Anledningen är att den svenska regimen vill förbjuda flertalet runor.

”Genom Justitieminister Morgan Johanssons försorg hanteras en utredning som ska presenteras i slutet av maj 2019 där man ska komma fram till om att möjliggöra så att Runor och andra Nordiska symboler t.ex. Valknuten, Mjölner, Vegvisir ska kunna hamna under lagen om Hets Mot Folkgrupp” skriver samfundet i sitt Facebookevanemang inför manifestationen.

Anledningen ska enligt judisk maktlakejen Morgan Johansson vara att runorna är ”nazistiska och rasistiska”, trots att deras ursprung är över tusen år äldre än ovan nämnda smutskastningsbegrepp.

Källa:
Nordiska Asa-samfundets Facebookevanemang


  • Publicerad:
    2019-05-14 18:40