INRIKES. Sverigedemokraterna vill nu stoppa nya medborgarskap för att få tid till att se över högre krav som ska gälla för att få bli medborgare i Sverige. Hela den politiska oppositionen är emot förslaget.

jimmieakesson

Jimmie är nöjd med partiets nya förslag.

Sverigedemokraterna tycker att det är alldeles för lätt att bli medborgare i Sverige och att kriterierna måste ändras för att medborgarskapet ska bli betydelsefullt.

— Det ska vara en väsentlig skillnad mellan att vara medborgare och inte vara det. Det ska kännas som att man uppnått något, menar Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

Man förslår därför ett stopp i utfärdandet av nya medborgarskap innan en utredning om högre krav är färdig. Man har ännu inte presenterat några konkreta krav för ett starkare medborgarskap, men Åkesson nämner bland annat kunskaper i svenska, kunskaper om svenska samhället och svenska värderingar. Vidare menar han att en medborgare ska få större tillgång till landets välfärd än personer med enbart permanent uppehållstillstånd.

— Jag tycker att det ska vara en skillnad i tillgång till bidrag, välfärd och viss offentlig service, säger han.

Förslaget är Sverigedemokraternas sätt att få invandrare att sträva efter snabbare integrering i samhället. Partiets strävan efter en bättre integrering av invandrare i det svenska samhället har länge varit en del av SD:s så kallade öppna svenskhet.

Både Socialdemokraterna och Moderaterna är emot förslaget. Statsminister Stefan Löfvén menar att förslaget inte tillför integrationen någonting utan istället sätter käppar i hjulen för den svenska mångkulturen.

— Det viktigaste nu är att se till att människor som finns här med permanenta uppehållstillstånd etableras så snabbt det går och jag förstår inte att det skulle gå snabbare om man förnekas medborgarskap, menar han.

Moderaternas Elisabeth Svantesson ser inte heller hur SD:s förslag ska kunna förbättra integrationen. Hon menar istället att utlänningar ska gå en kurs i samhällsorientering och de som inte gör det mister viss så kallad etableringsersättning.

— Om Sverige ska hålla ihop så är det viktigt att alla får veta vad som gäller här, säger hon.

Källa:
SD vill ha stopp för medborgarskap


  • Publicerad:
    2016-02-23 18:50