SIONISM. Den senaste tiden har det kommit flera rapporter om att den sionistiska agendan stärkts i flertalet länder. Nu senast är det Storbritannien och Kanada som än en gång på olika sätt inför nya restriktioner mot att kritisera skurkstaten Israel.

David Cameron, som leder Storbritanniens regering, är snabb att gå sionisternas ärenden. Här ses han delta i judiska ritualer.

David Cameron, som leder Storbritanniens regering, är snabb att gå sionisternas ärenden. Här ses han delta i judiska ritualer.

Det är endast drygt en vecka sedan Nordfront kunde rapportera att en ny lag i Storbritannien är under utformning som ska förbjuda alla institutioner inom offentlig sektor, inklusive lokala myndigheter, skolor, universitet och organisationer som sponsras av staten, att kritisera Israel.

Tydligen var detta inte nog för sionisterna, för nu har Israel återigen lyckats sätta press på Storbritannien för att förmå dem att censurera och motarbeta kritik mot Israel och deras folkmord på palestinierna. Det började med att en grupp som kallar sig London Palestine Action satte upp fyra olika affischer, sammanlagt ungefär 150 stycken, runt om i Londons tunnelbanesystem. Detta i samband med den internationella kampanjen #IsraeliApartheidWeek, som initierats av BDS, ett nätverk av organisationer som genom bojkotter, deinvesteringar och sanktioner försöker sätta press på Israel att “underställa sig internationell lag och palestinska rättigheter”. Affischerna i fråga belyser Israels folkmordspolitik, samt hur Storbritannien på olika sätt stöttar den, med fakta som media undanhåller.

Den första var för att belysa hur västerländsk media i allmänhet och den statliga BBC i synnerhet antingen underlåter att rapportera om palestiniernas utsatta situation eller vinklar nyheterna endast till Israels fördel, något BBC också tvingats erkänna vid flera tillfällen.

Den andra uppmärksammar att säkerhetsföretaget G4S, som har sin bas i London, säljer sina tjänster till det israeliska fängelsesystemet som bland annat frihetsberövar över 500 palestinska barn varje år, torterar dem och ställer dem inför rätta i militära domstolar, exempelvis med anklagelsen att de har “kastat en sten”. Genom att “outsourca” det smutsiga arbetet med att trakassera palestinier till en privat aktör undviker den israeliska staten att hållas ansvarig för eventuella brott mot mänskliga rättigheter.

Ett palestinskt barn frihetsberövas av den israeliska regimen.

Ett palestinskt barn frihetsberövas av den israeliska regimen.

Den tredje belyser att Storbritanniens regering, likväl som över 100 olika brittiska företag säljer vapen och annan militär utrustning som används för att döda civila palestinier i ledet att utöka Israels illegala ockupation av palestiniernas land. Dessutom köper man in militär teknologi från israeliska företag som blvit “fälttestade” på palestinier.

Slutligen satte man även upp en affisch som informerar om hur Israel olovligen river palestinska hus i östra Jerusalem och på Västbanken för att göra plats för judiska bosättare och på så sätt ockupera landet bit för bit.

Samtliga affischer ska dock vara nedtagna nu. Enligt Transport of London som är det statliga företaget som sköter om Londons tunnelbana ska detta bero på att affischerna var “olagliga” och en talesperson kallar kampanjen för “vandalism”. Russia Today däremot rapporterar att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu blev så upprörd över affischerna att han personligen beordrade utrikesministeriet att sätta press på Storbritannien att ta ned dem.

Här är en av affischerna som den israeliska regeringen ville censurera.

Här är en av affischerna som den israeliska regeringen ville censurera.

Även Yair Lapid, tidigare finansminister i Israel och ledare för Yesh Atid partiet, tycks ha blivit extremt provocerad av den kritiska informationen på affischerna. Förutom att fördöma kampanjen, och kalla den “antisemitisk” i vanlig ordning, ska han ha ringt upp Londons borgmästare Boris Johnson och deklarerat att den israeliska regeringen inte tolererar att dylika kampanjer tillåts i Storbritannien varpå borgmästaren lovade att omedelbart ta ned affischerna. Med tanke på att Lapids parti är i opposition i det israeliska parlamentet kan man fråga sig vilken rätt han har att uttala sig på den israeliska regeringens vägnar. Att borgmästare Johnson var snabb att lyda sin herre är dock kanske mindre mystiskt, då Lapid blev nummer ett när Jerusalem Post 2013 skulle ranka “världens mest inflytelserika judar”.

Även Kanadas sionistiska regering, som leds av premiärminister Justin Trudeau och hans liberala parti, har tagit krafttag för att bekämpa och tysta ned kritik av Israel. En motion om att Kanada ska fördöma “alla försök” av individer, grupper eller organisationer att stötta BDS, det vill säga bojkotter, deinvesteringar och sanktioner av Israel, har nyligen klubbats igenom i det kanadensiska parlamentet med en överväldigande majoritet. Motiveringen är att BDS “demoniserar och delegitimerar Israel”.

Den kanadensiska organisationen National Council of Canada-Arab Relations har uttalat sig skarpt om den nya lagen och påpekar att det är ett brott mot yttrandefriheten likväl som Kanadas grundlag.

Den judiska intresseorganisationen i Kanada, Center for Israel and Jewish Affairs, välkomnar dock föga förvånande lagen då man menar att bojkotter av Israel inte “främjar fred”. Deras ledare Shimon Fogel säger till israelisk media:

— Det är diskriminering baserad på nationalitet, och det skadar både israeler och palestinier genom att driva parterna längre ifrån varandra. BDS är en marginell rörelse och ligger bortom uppriktiga försök till fred.

Kanadas premiärminister är en välkänd och frispråkig sionist som under Gazakriget 2014, även kallat “Operation Protective Edge”, uttalade sitt stöd för Israels “operation” och beklagade sig över Israels blygsamma förluster samtidigt som han underlät att nämna de över tvåtusen palestinier som dödades, varav en majoritet var civila.

För att bekämpa BDS har Israel tidigare budgeterat 26 miljoner dollar till cyberattacker, där man bland annat har överöst internet med sionistisk propaganda. Trots detta deltar människor världen över varje år i kampanjer för att bojkotta Israels folkmordspolitik.

Källor:
Boris bows to Bibi: UK obeys Israel’s demand to remove pro-BDS posters from London Tube
Pro-Palestine Tube posters ’an act of vandalism’
London Palestine Action
BBC forced to admit it misled over Palestine
Top 50 most influential Jews 2013: Places 1-10
‘Don’t demonize Israel’: Canada passes anti-boycott motion
Boycott, Divestment and Sanctions (Wikipedia)


  • Publicerad:
    2016-02-25 10:30